Hotspots van Logistics Valley

Hotspots

De krachten gebundeld

Logistics Valley is een samenwerkingsverband tussen overheid, onderwijs en ondernemers. Deze is opgezet om de economische ontwikkeling langs de Gelderse corridor te stimuleren door versterking van logistieke activiteiten. Het logistieke vestigingsklimaat verbeteren door intensiever samen te werken en actief kennis te delen.

In Logistics Valley werken drie regionale hotspots samen: Rivierenland, Nijmegen en Liemers-Achterhoek. De hotspots worden met name in het buitenland gepresenteerd als interessante vestigingsregio voor logistieke bedrijven. De speerpunten van het uitvoeringsprogramma zijn onder meer optimalisering van de regionale infrastructuur, arbeidsmarkt, duurzaamheid en innovatie.

De provincie faciliteert de samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven in Logistics Valley. Op landelijk niveau is er samenwerking in het programma Goederenvervoer-corridors. In Europa werken we samen met alle regio’s op de Rhine Alpine Corridor die loopt van Rotterdam naar Genua.

Logistics Valley Liemers Achterhoek

Logistics Valley Liemers Achterhoek is een informatief en verbindend platform van en voor ondernemers met logistieke bedrijfsprocessen, overheid, kennisinstellingen en opleiders.

Als expert en netwerker zijn wij aanspreekpunt voor de sector bij vragen op het gebied van innovatie, arbeidsonderwijs, gebieds- en marktontwikkeling. Wij anticiperen op lokale, provinciale en mondiale ontwikkelingen en vertalen deze naar de impact voor het werkgebied.

Wij brengen ondernemers bij elkaar om kennis en ervaringen uit te wisselen, zodat ze elkaar kunnen versterken. Wij dagen hen uit om samen met ons vraagstukken waar iedere ondernemer mee te maken heeft, te inventariseren, oplossingen te bedenken en die te implementeren. Deze projecten co-financieren wij met de overheid en de ondernemers. Zo werken we samen aan een regio met een bloeiend ondernemersklimaat en voldoende kansen op de arbeidsmarkt.

 

Onze visie

Wij zien de Gelderse regio als dé logistieke top-corridor voor Europa en daarbuiten. Met aanwijsbare voordelen voor ondernemers die actief zijn in het domein van verlading, transport en logistiek, voor onderwijs en voor overheden in de regio Liemers Achterhoek.

 

Onze missie

Logistics Valley Liemers Achterhoek

  • is als onafhankelijk, verbindend platform voor ondernemers, overheid en onderwijs actief in de aanpak van relevante vraagstukken binnen het domein Transport en Logistiek, die niet door een individuele partij kunnen worden ingevuld;
  • faciliteert de samenwerking en levert expertise rondom transport en logistiek;
  • vertegenwoordigt de belangen van de regio Liemers en Achterhoek op het gebied van verlading, transport en logistiek. Zij doet dat samen met regio Nijmegen (LVRN) en regio Rivierenland (LVR). Samen staan we voor de belangen van Logistics Valley Gelderland

 

Contact

e-mail  

Voor meer informatie neem contact op met de regiovertegenwoordiger:

Christiaan Zweers  ☎ 06-21810121

(per 01-05-2022 heeft Tjeerd Middelkoop zijn functie neergelegd. Voor contact met Tjeerd Middelkoop: info@logisticsvalley-liemersachterhoek.nl)
 

 

Liemers-Achterhoek