Veilige goederencorridor Gelderland

Veilige goederencorridor Gelderland

Beperken van transportcriminaliteit

De transportsector lijdt jaarlijks rond de 350 miljoen euro directe schade als gevolg van transportcriminaliteit. Vaak vinden deze delicten plaats op verzorgingsplaatsen langs de autosnelwegen of bedrijventerreinen. Transportcriminaliteit schaadt zowel het imago van Nederland als transportland, als beeld van het vestigingsklimaat voor ondernemingen in de Gelderse Corridor.

Daardoor vormt transportcriminaliteit ook een bedreiging voor de economische ontwikkeling van de Corridor. De zekerheid dat goederen veilig en zonder diefstalrisico kunnen worden vervoerd, opgeslagen en bewerkt, is immers een belangrijke voorwaarde voor verladende bedrijven en de logistiek dienstverleners om zich in de Gelderse Corridor te vestigen. Of om hier gevestigd te blijven.

Unique selling point

Wanneer we deze veiligheid binnen de regio kunnen garanderen, creëren we niet alleen een unique selling point voor nieuwe ondernemers; een positieve veiligheidsbeleving bij ondernemingen en hun medewerkers geeft ook een impuls aan de werkbeleving en productiviteit.

Het plan ligt inmiddels bij de Provincie om binnen Logistics Valley beoordeeld te worden. Gespreken voor onderzoeken zijn gaande om mogelijk een kleinschalige pilot te starten in De Liemers en Rivierenland.