Projecten

Website solliciteren In de Logistiek Rivierenland

Website solliciteren In de Logistiek Rivierenland

Snel en duidelijk: welke beroepen zijn er binnen de logistiek, wat houden ze in, bij welke bedrijven zijn er vacatures en hulp bij vinden van die...
»
Middenkaderopleidiing Logistiek

Middenkaderopleidiing Logistiek

De middenkaderopleiding Logistiek van Logistics Valley had in juli een kennismakingsbijeenkomst voor de nieuwe module Bedrijfsvoering. De lessen...
»
Diploma's bij project Extra instroom Logistiekmedewerkers

Diploma's bij project Extra instroom Logistiekmedewerkers

Op het Graafschap College in Doetinchem is het project Extra instroom Logistiek medewerkers succesvol afgerond.
»
Gezamenlijke kennisontwikkeling

Gezamenlijke kennisontwikkeling

Actuele kennis is van levensbelang voor onze sector. Daarom brengen we ondernemers, kennisinstellingen en overheden bij elkaar. We maken logistieke...
»
De virtuele praktijkhal

De virtuele praktijkhal

Via het Digitaal Platform beschikken logistiek ondernemers over een instrument om vraaggericht onderwijs in te richten. Het Digitaal Platform is nu...
»
Extra instroom logistiekmedewerkers

Extra instroom logistiekmedewerkers

25 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt volgen de intensieve,...
»
Smart Supply Chain Fashion & Lifestyle

Smart Supply Chain Fashion & Lifestyle

Hoe kunnen we een Smart supply chain ontwikkelen voor een...
»