Projecten

Gezamenlijke kennisontwikkeling
,

Gezamenlijke kennisontwikkeling

Actuele kennis is van levensbelang voor onze sector. Daarom brengen we ondernemers, kennisinstellingen en overheden bij elkaar. We maken logistieke...
»
Lean and Green Off-Road
,

Lean and Green Off-Road

Meer transport via het spoor of per schip helpt om CO2-uitstoot te beperken, de druk op de wegen terug te dringen, knelpunten op de arbeidsmarkt aan...
»