Smart Supply Chain Fashion & Lifestyle

Smart Supply Chain Fashion & Lifestyle

Smart supply chain

Hoe kunnen we een Smart supply chain ontwikkelen voor een geconsolideerde, naadloze logistieke keten tussen West Java (Indonesië) en de Gelderse logistieke vallei? 

Deze vraag staat centraal in het onderzoek dat KennisDC Logistiek Gelderland in januari 2019 onder de titel Smart Supply Chain Fashion & Lifestyle is gestart. Opdrachtgever is provincie Gelderland. 

Tussen West Java (Indonesië) en de Gelderse logistieke vallei vindt namelijk een diversiteit aan handel plaats. Maar de goederenstromen zijn niet altijd optimaal georganiseerd. Het doel van dit onderzoek is deze slimmer te organiseren, om CO2-uitstoot, filedruk en kwaliteitsverlies te reduceren.

Samenwerkingspartners

Partners in dit onderzoek willen samen met het KennisDC onderzoeken of een smart supply chain fashion en lifestyle tussen Indonesië en de Gelderse Logistieke vallei mogelijk is. Hiervoor wordt 3,5 jaar onderzocht welke potentiële goederenstromen met elkaar te combineren zijn. De resultaten worden uitgewerkt in een businessplan, dat tot stand komt in nauwe samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven. 

Vanuit het onderwijs zijn de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en The President University in Cikarang, Indonesië, betrokken. De HAN werkte eerder al samen met de Indonesische partner in een Logistic Living Lab.

Ook de drie regionale logistieke hotspots in de Regio’s Nijmegen, Liemers Achterhoek en Rivierenland worden bij het onderzoek betrokken. [links naar de hotspots]

Het KennisDC Logistiek Gelderland heeft de volgende partijen uit zijn netwerk inmiddels bereid gevonden te participeren:

  • The International Apparel Federation,
  • Brancheorganisatie Modint,
  • Greenway Logistics,
  • VIM
  • Intersport-Nederland

 

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henny Jordaan.

Nieuwsgierig naar de voortgang van dit onderzoek? Deze kunt u volgen op de website. 

E-mail  Website