Ondernemers bereiden zich voor op CSRD

Ondernemers bereiden zich voor op CSRD
Vanaf boekjaar 2024 gelden voor grote bedrijven nieuwe regels omtrent het verantwoorden van de bedrijfsactiviteiten in hun jaarverslag. Een belangrijk onderwerp hierin is de CO2-uitstoot van een bedrijf.

In deze nieuwe Europese wetgeving CSRD moeten bedrijven ook van hun logistieke activiteiten aangeven hoeveel CO2 zij hiermee uitstoten. Veel bedrijven gaan deze informatie opvragen bij hun logistiek dienstverleners. Voor deze bedrijven is het dus essentieel om de goede informatie aan de klanten mee te geven, ook van kleine vervoerders wordt dus informatie gevraagd.

Om bedrijven hier al op voor te bereiden heeft de Topsector Logistiek 30 bedrijven binnen de drie logistieke hotspots de mogelijkheid gegeven om een nulrapportage op te stellen. Het belangrijkste deel hierbij is de datakwaliteit.

Binnen onze hotspot heeft een aantal bedrijven, gecoördineerd door BCI Nijmegen, hieraan meegedaan: Skantrae Zevenaar, Rittal Zevenaar, ddstrucking Westervoort, Rabelink Logistics Wehl, Roemaat Lichtenvoorde, Vink Kunststoffen Didam, LGI Eijgenhuijsen Ruurlo. De resultaten hiervan zijn tijdens de themabijeenkomst in juni gepresenteerd.
In de 2 fase doen vijf van deze bedrijven nu mee met een maandelijkse rapportage, waarbij ze iedere maand samen met Buck Consultants de data analyseren en periodiek met alle bedrijven de ervaringen uitwisselen. De bedrijven merkend at de datakwaliteit iedere maand verbetert. Eind november wordt dit project afgerond
 
In 2024 gaat Logistics Valley verder met dit project waarbij tientallen ondernemers geholpen gaan worden. Geïnteresseerde bedrijven (zowel vervoerders als verladers) kunnen zich al aanmelden bij Christiaan Zweers (christiaan@logisticsvalley-liemersachterhoek.nl). Ook voor meer informatie over dit project kun je bij hem terecht
 
 
Stikstof en Co2 meten in bouwlogistiek
Duurzame bouwlogistiek is essentieel voor de woon- en verduurzamingsopgaven waar Nederland de komende jaren mee te maken krijgt. Co2, stikstof en fijnstof moeten verminderd worden, terwijl het aantal woningen fors moet stijgen. Vooral rondom Natura2000 gebieden moet er stikstofvrij gebouwd worden, ook bij binnenstedelijke projecten is duurzame bouwlogistiek essentieel.

Omdat er nog maar weinig marktgegevens beschikbaar is wordt er in rekenmodellen veel gebruik gemaakt van standaarden en informatie vanuit de leverancier. Om goed in beeld te krijgen wat de uitstoot van machines op de bouwplaats en ook van logistiek van en naar de bouwplaats is wordt er vanuit het Topsector Logistiek bij veel bedrijven metingen verricht om een beter beeld hiervan te krijgen.
Logistics Valley is gevraagd om samen met bedrijven allerlei informatie op te halen en waar nodig metingen te verrichten. In ruil voor de data en tijd die de bedrijven geven krijgen zij gratis een rapportage van hun eigen activiteiten. Dit project is recent gestart, als bedrijven meer informatie hierover willen hebben kunnen ze contact opnemen met Christiaan Zweers (christiaan@logisticsvalley-liemersachterhoek.nl)