Practoraat Beroepsonderwijs in Logistics Valley 2.0

Practoraat Beroepsonderwijs in Logistics Valley 2.0
Het logistieke werkveld verandert in een rap tempo onder invloed van ontwikkelingen in de maatschappij zoals automatisering, globalisering en de economische groei. Een goede afstemming tussen beroepsopleidingen en de snel veranderende beroepspraktijk blijft een uitdaging. Daarom is het mbo een paar jaar geleden gestart met ‘practoraten’, naar voorbeeld van lectoraten in het hbo. Sinds 2017 hebben de logistieke opleidingen van ROC Nijmegen, ROC Rivor en het Graafschap College de landelijke primeur met een gezamenlijk practoraat op het gebied van de logistiek.Het eerste traject is afgerond in 2021. Er wordt nu gewerkt aan een doorstart van het project.
Aanleiding
De logistieke mbo-opleidingen vormen een belangrijke aanvoerlijn van personeel in de sector. De druk op de arbeidsmarkt maakt het des te relevanter dat het onderwijs mensen met de juiste kennis en vaardigheden opleiden. Door de ontwikkelingen in de sector is de verwachting dat het vak van de logistieke professional sterk gaat veranderen. Dat betekent dus dat de mbo’s studenten niet alleen moeten voorbereiden op een specifiek beroep, maar ze ook weerbaar moeten maken voor een onzekere toekomst en de veranderende werkzaamheden in de sector. Daarom besteden de mbo-opleidingen in toenemende mate aandacht aan de zogenaamde 21ste-eeuwse vaardigheden zoals samenwerken, creativiteit, communiceren, probleemoplossend vermogen, werken met ICT, zelfsturing en kritisch denken.
 
Wat doen we?
Het practoraat verrijkt het logistieke beroepsonderwijs met vakinhoudelijke ontwikkelingen en -vernieuwingen, om zo tot kwaliteitsontwikkeling van het onderwijs te komen. In het practoraat maken enthousiaste en innovatieve docenten actief verbinding met het werkveld in de vorm van praktijkonderzoek of  praktijkprojecten onder leiding van de practor. Deze verbinding wordt in het onderwijs zichtbaar doordat studenten in projecten werken aan praktische vraagstukken van bedrijven uit de regio waarin de opleidingen gevestigd zijn. De regio strekt zich uit van De Achterhoek/Liemers, via Nijmegen naar het Rivierenland/Tiel en wordt ook wel Logistics Valley genoemd.
Verder stimuleert het practoraat de professionele ontwikkeling en het onderzoekend vermogen van de docenten van de mbo’s. Op deze en andere manieren draagt het practoraat op de langere termijn bij aan een kwaliteitsimpuls van de logistieke sector als geheel.

Interesse?
Voor meer informatie over het practoraat kunt u contact opnemen met Sjoerd Wensink (practor), verbonden aan het KennisDC Logistiek Gelderland.Lees hier het magazine van het eerste traject Beroepsonderwijs in Logistics Valley