NewWays Gelderland

NewWays Gelderland

NewWays Gelderland

Meer transport via het spoor of per schip helpt om CO2-uitstoot te beperken, de druk op de wegen terug te dringen, knelpunten op de arbeidsmarkt aan te pakken en kilometerheffingen te beperken.

Maar niet iedere ondernemer heeft daarvoor genoeg lading. Met NewWays Gelderland stimuleert de provincie verladers en vervoerders om hun goederen te bundelen en logistiek toekomstbestendiger te maken.

Rol van NewWays

Er wordt nog altijd weinig gebruik gemaakt van andere transportmodaliteiten dan wegvervoer. Vaak doordat ondernemers onvoldoende volume hebben om efficiënt gebruik te kunnen maken van trein of schip. Maar ook doordat kennis van de mogelijkheden soms ontbreekt. Betrouwbare, duurzame én efficiënte mogelijkheden ontstaan als ondernemers volumes bundelen, data en kennis delen en gezamenlijk beschikbare vervoerscapaciteit benutten. Dan biedt een modal shift naar spoor, shortsea of binnenvaart mooie kansen!

 

Hoe werkt het?

Wanneer ondernemers sámen met andere ondernemers de stap naar synchromodaal willen maken, kan NewWays Gelderland hierbij helpen. Tijdens een kennismakingsgesprek worden stromen en volumes geïdentificeerd. Door deze (anoniem) in te voeren in de WeConnektApp, ontstaat een overzicht van de potentiële volumes in Gelderland die in aanmerking komen voor een modal shift.

Zodra er voldoende gezamenlijk volume is voor een bestemming, start de ontwikkeling van een nieuwe ‘verbinding’ (corridor). Zo ontstaan nieuwe, flexibele en synchromodale diensten, waarbij per transport wordt beoordeeld welke modaliteit het meest geschikt is. Er wordt nu al gewerkt aan corridors naar de UK, België en Spanje, via de drie fasen die aansluiten bij het Lean and Green Off-Road stappenplan: discover, prototype en run.

 

Lean and Green Off-Road 

Het landelijke programma Lean and Green Off-Road van Topsector Logistiek en Connekt ondersteunt en verbindt de regionale initiatieven zoals NewWays Brabant, Zeeland Connect, NewWays Drenthe,  NewWays Zuid-Holland, Liof en NewWays Gelderland.

 

Meedoen?

Als u meer wilt weten of geïnteresseerd bent om mee te doen, kunt u contact opnemen met de programmamanagers of zich direct aanmelden in de WeConnektApp: 

Aanmelden


Contact:

Tom Tillemans  ☎  06 - 11 18 97 71                                                  

E-mail

Leonie van Driel  ☎  06 - 10 36 60 72

E-mail

Voor meer informatie over Lean and Green Off-Road:

Website

 

Bij NewWays Gelderland zijn betrokken:

  • Lean & Green
  • Topsector Logistiek
  • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)
  • Provincie gelderland