Kansen voor Water: wielen van de weg halen

Kansen voor Water: wielen van de weg halen
De Nijmegen Max ligt aan de kade, goed voor 200 containers die geheel emissieloos tussen Nijmegen en Rotterdam worden vervoerd. “Een mooi voorbeeld van minder vrachtwagenverkeer”, zegt Marco Witte, “Dit zouden meer verladers moeten weten.”
 
Witte is directeur van Barge Container Terminal Nijmegen (BCTN), het complex dat deel uitmaakt van een netwerk van vijf BCTN-terminals door heel zuid- en oost-Nederland. “We waren eigenlijk de eerste, in de jaren tachtig al. Toen werd nergens nog gedacht aan verladen van containers op binnenschepen, anders dan in de Rotterdamse haven. Nu staan hier containers van alle rederijen, als terminal zijn wij neutraal. We hebben een grote thuismarkt rond de haven aan de Waal, en dat is waar we onze opdrachten vandaan krijgen. We zetten de containers op de kade, brengen of halen ze naar de klant, maar die kan ook zelf zijn container komen ophalen. Nijmegen fungeert voor oost-Nederland als hub voor containervervoer vanaf de binnenvaart, we bestrijken vanuit hier ook onze terminals in Limburg, Den Bosch en Alblasserdam. We varen ook met eigen schepen, en zijn 24-7 geopend. Dat kan bij de schaalgrootte waarop we werken.

Stabiel

Containervervoer per binnenvaart is sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw enorm veranderd: we zijn stabieler in onze tijdvensters, de servicegraad is hoger, we zijn transparant en communiceren beter. Daarom denk ik dat voor veel verladers de optie binnenvaart met containers interessant is om eens te bekijken. Zodat ze niet meer automatisch denken aan vervoer per truck. Want vrachtverkeer over de weg wordt geconfronteerd met zaken als steeds langere wachttijden in de zeehavens, en dichtslibbende autowegen. Wij bieden vaste momenten van in- en uitladen in die zeehavens, want we hebben vaste tijdvensters afgesproken als gevolg van het volume dat we kunnen draaien. Met zo’n vaarschema kunnen we ook de momenten garanderen dat de container aan land staat.”

“Ik ben positief over de samenwerking tussen de drie Gelderse terminals, zoals die nu wordt opgetuigd rond het beter bekend maken van de mogelijkheden van containertransport per binnenschip. Dat moeten we ook blijven doen. Natuurlijk overlappen onze verzorgingsgebieden elkaar, we zijn concurrenten, maar dat staat dit streven gelukkig niet in de weg. Het is redelijk nieuw, dat had een aantal jaar geleden nog niet gekund.”
BCTN is ook betrokken bij de scheepvaart die gebruik maakt van hernieuwbare brandstoffen. “De Nijmegen Max is sinds kort in gebruik, hij is volledig emissieloos omdat er zonne- en windenergie wordt omgezet in elektriciteit voor de accu’s. En we werken mee aan een project rond een emissieloos zeeschip, dat door een consortium wordt gebouwd. Daarmee gaan we twee maal wekelijks elektrisch tussen Nijmegen en Hull varen met containers, Rotterdam wordt niet aangedaan. Het schip kan trouwens ook bij laag water over de Waal, want de waterstand fluctueert natuurlijk. Al kan vanaf Nijmegen het hele jaar worden gevaren.”