Kansen voor Water: containerterminals werken samen

Kansen voor Water: containerterminals werken samen
Het project draagt de naam Kansen voor Water, en wordt geleid door het team van New Ways Gelderland, dat inzet op beter gebruik van de multimodale transportmogelijkheden die de provincie biedt. ‘We werken hard aan de ontwikkeling van het barge netwerk in Gelderland. Hiermee kunnen CTD Doesburg, BCTN Nijmegen en CTU Tiel vaste en betrouwbare lijndiensten aanbieden tussen knooppunten als Rotterdam, Amsterdam en Duisburg. We hebben onze samenwerking kracht bijgezet door een Lean and Green Off-Road samenwerkingsovereenkomst te tekenen.’ zegt manager Etienne Morriën van de containerterminal in Tiel.
 

Marco Witte/BCTN: 'Juist door als Gelderse terminals samen te werken kunnen we met dit nieuwe barge-netwerk een stabiele oplossing aanbieden. Hoe meer partijen de stap naar water maken, hoe beter onze ‘busdienst’ wordt.’
Alledrie de terminals liggen aan water dat diep genoeg is bij lage waterstanden en garanderen filevrij vervoer naar het gebied rondom. De containerterminals in Nijmegen, Tiel en Doesburg werken nauw samen, ook al zijn ze concurrenten op een markt van tienduizenden containers per jaar.

De kern van de terminalbedrijven is vervoer van en naar de zeehavens. Er zijn vaste tijdstippen voor afvaren, laden en lossen. Dat maakt deze vervoersmodus robuust.  Ook van en naar Duitse of Belgische terminals zijn er diensten, evenals naar het Verenigd Koninkrijk, waar een directe verbinding mee in de steigers staat.
Bargevervoer kan groener: de bedrijven achter de terminals werken aan meer gebruik van alternatieve brandstoffen voor scheepsmotoren als LNG en binnenvaart op accu’s. Nijmegen heeft er een eigen schip voor in de vaart.