Huis van de Logistieke Samenwerking

Huis van de Logistieke Samenwerking

Werkplek voor logistieke ondernemers

Onvervulde vacatures en scholing van het eigen personeel vragen om aandacht en actie van logistieke ondernemingen in Rivierenland.

Zo blijkt uit werksessies met ondernemers en data-analyses. Op bedrijventerrein Medel in Tiel is daarom op 30 november 2018 een logistieke campus geopend. Dit ‘Huis van de Logistieke Samenwerking’ wordt dé ontmoeting en werkplek voor logistieke ondernemers in Rivierenland. . 

Directe betrokkenheid

Het Huis van de Logistieke Samenwerking helpt logistieke ondernemers om oplossingen te vinden voor urgente regionale arbeidsmarkt- en scholingsvraagstukken.

Het doel is om pilots op dit gebied te starten die door ondernemers zelf worden opgezet en uitgevoerd. Zij krijgen hierbij ondersteuning van een procesbegeleider, van betrokken regionale partijen en van kennisinstellingen.

Een voorwaarde voor de start van een pilot is de directe betrokkenheid van ondernemers zélf. Deze manier van werken is onderschreven in het Logistiek Manifesto. Lees ook het artikel Samen Krapte op de arbeidsmarkt opvangen