Gezamenlijke kennisontwikkeling

Gezamenlijke kennisontwikkeling

Samenwerken met Ondernemers, Onderwijs en Overheden

Actuele kennis is van levensbelang voor onze sector. Daarom brengen we ondernemers, kennisinstellingen en overheden bij elkaar. We maken logistieke vraagstukken inzichtelijk, prioriteren ze, kijken samen met u wat u nodig heeft én helpen bij het borgen van de verworven kennis. 

Nieuwe kennis opbouw

Partijen samenbrengen die hun kennis en ervaringen uitwisselen is een sterke manier om ondernemers continu van actuele kennis te voorzien en samen nieuwe kennis te ontwikkelen. Uw deelname bepaalt u zelf, op basis van uw vragen. We kunnen samen met u kijken welke match geschikt is voor uw onderneming. We houden bij welke logistieke vraagstukken zich voordoen en tot welke kennis en inzichten dit leidt. Die nieuwe kennis borgen we ook.

 

Uw voordelen

  • U legt direct contact met ondernemingen en onderwijsinstellingen in de regio . Met als voordeel: u ontwikkelt kennis dichtbij huis en legt wellicht waardevolle zakelijke contacten;
  • We bieden de mogelijkheid tot het inrichten van bijvoorbeeld een control tower. Zodat u bijvoorbeeld samen opdrachten kunt genereren of goederenstromen kunt bundelen
  • U beschikt direct over informatie en onderzoek over ingewikkelde ondernemersvraagstukken uit diverse bronnen. Zoals de kennisbank van het KennisDC Logistiek en van MBO-, HBO- en WO-instellingen.
  • U verbreedt uw contacten, bijvoorbeeld met de maakindustrie en de energie- en milieusector (crossovers). Wat kan resulteren in een efficiëntere bedrijfsvoering en handel.

 

Coördinatie van het Digitaal Platform ligt bij LEC Regio Nijmegen