De virtuele praktijkhal

De virtuele praktijkhal

Over het Digitaal Platform

Via het Digitaal Platform beschikken logistiek ondernemers over een instrument om vraaggericht onderwijs in te richten. Het Digitaal Platform is nu in ontwikkeling.

Met social media brengt het Digitaal Platform een sterke verbinding tot stand tussen opleidingen en de praktijk. Zodat opleidingen daadwerkelijk aansluiten op de dagelijkse praktijk van u als ondernemer. We ontwikkelen onder andere praktijkopdrachten als integraal onderdeel van de leeromgeving en we doen onderzoek naar de flexibele inrichting van vooral het MBO-onderwijs. Zodat er continu praktijkopdrachten kunnen worden uitgevoerd voor ondernemers.

Uw voordelen


U kunt online stageplaatsen aanbieden, die we kortsluiten met het MBO- of HBO-onderwijs. Zo heeft u continu de beschikking over een groot potentieel aan stagiairs. Onderwijsinstellingen die deelnemen, hanteren bovendien flexibele roosters. Daardoor is er ruimte om snel op uw vraag te reageren. En zij kunnen een (virtuele) werkplek ontwikkelen, waar studenten kunnen oefenen.

U kunt het Digitaal Platform bovendien inzetten om uw onderneming nationaal en internationaal te profileren. We helpen u daar graag bij. Informatie over de mogelijkheden vindt u hier.

Website

Coördinatie van het Digitaal Platform ligt bij LEC Regio Nijmegen.