Brandstoftransitie naar Zero Emissie

Brandstoftransitie naar Zero Emissie

Haalbaarheidsonderzoek

Logistiek Innovatiehuis Liemers Achterhoek (LILA) voert een haalbaarheidsonderzoek uit naar een brandstoftransitie met zero emissie voor zwaar transport. Op dit moment doen er tien logistieke ondernemers mee binnen Logistics Valley. 
 

Dit onderzoek bestaat uit twee delen:

een inventarisatie van mogelijkheden en beperkingen van diverse scenario’s.
Deze inventarisatie onder enkele leden is inmiddels afgerond en samengevat in het rapport Brandstoftransitie;
 

  • een SWOT-analyse om ook andere factoren die van invloed zijn op de uiteindelijke keuze in kaart te brengen.
  • Dit deel van het onderzoek wordt vanaf de zomer van 2018 wordt uitgevoerd bij verschillende bedrijven. Bedrijven ontvangen een bedrijfsspecifiek rapport met  (on)mogelijkheden. Herin staat eveneens beschreven welke transporttrajecten kunnen worden omgezet naar batterij-elektrisch.

 

Pilot

Nadat beide onderdelen van het onderzoek zijn afgerond, zal een keuze gemaakt worden voor de te volgen strategie. Vervolgens zal gewerkt worden aan commitment en financiering, zodat een pilot van start kan gaan.


 

Brandstoftransitie naar Zero Emissie