Provincie Gelderland

Provincie Gelderland

Visie en ambitie

Gelderland heeft een unieke ligging op de goederencorridor tussen de Nederlandse mainports, Duitsland en de rest van Europa. De Betuweroute, de Waal en de A15 zijn de ruggengraat van de corridor.

Door de ligging en de goede verbindingen naar deze corridor is in Zuid-Gelderland een cluster van logistieke dienstverleners ontstaan. Dit cluster versterkt de Gelderse en (inter)nationale economie en levert banen op. Om daar nog meer uit te halen werken we samen met andere overheden, bedrijven en bewoners.

Dit doen we met aandacht voor een goed woon- en werkklimaat. Door ons te richten op een betrouwbare, duurzame en slimme corridor kan Gelderland uitgroeien tot een onmisbare schakel in het Europese logistieke netwerk. Verschuiving van productiegebieden in de wereld en ontwikkelingen zoals de Zijderoute dragen daaraan bij.

Onze ligging en de verbindingen over water, spoor en weg zijn uniek. Daarom steunen we ideeën voor schone en slimme logistiek in Gelderland

 - Conny Bieze, Gedeputeerde Economie en Mobiliteit

 

Logistiek en goederenvervoer

Gelderland heeft een vitale economie, waar we trots op mogen zijn. Ook in de toekomst willen we genoeg werk en welvaart voor inwoners van Gelderland. Een van de topsectoren waarmee Gelderland goud in handen heeft voor die toekomst, is logistiek en goederenvervoer. Want Europese goederenroutes van en naar de Rotterdamse en Amsterdamse mainports lopen dwars door Gelderland: de Waal en de Rijn, de Betuweroute en via de belangrijke snelwegen.  

 

Gelderland biedt volop kansen en mogelijkheden voor bedrijven in logistiek en goederenvervoer:

  • ideeën voor schone en slimme logistiek vinden hier ruggensteun,
  • er is hier veel hoogwaardige kennis,
  • ondernemers, overheid en onderwijs werken hier samen,
  • hier zijn kundig personeel en geschikte bedrijventerreinen aanwezig.

 

Logistiek als Gelderse motor

Logistiek is ‘de Gelderse motor’. Waar we mét elkaar hard aan moeten blijven werken. Want uitdagingen zijn er ook: de wereld verandert snel en verduurzaming van de sector en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt vragen onze volle aandacht. In onze brochure Logistiek als Gelderse motor leest u hoe provincie Gelderland daar samen met ondernemers en kennisinstellingen aan werkt. Misschien geeft de informatie u ook ideeën over kansen voor uw organisatie. 

Brochure

 

Subsidieregelingen

Kunt u als ondernemer steun gebruiken bij  verduurzaming van uw bedrijf? Hebt u ideeën voor slimme innovaties voor de sector? Zowel provincie Gelderland als Oost NL kunnen u de weg wijzen naar subsidieregelingen of kennisinstellingen die u hierbij kunnen helpen.
 

Subsidieregelingen zijn er bijvoorbeeld op het gebied van:

  • schoon en slim transport,
  • innovatie,
  • LNG (Liquefied Natural Gas),
  • samenwerking tussen ondernemingen in de Rotterdamse haven en het achterland,
  • integraal en multimodaal Europees vervoer,
  • samenwerking in de grensregio’s

 

Contact

Joost Roeterdink ☎  +31 (0) 26 359 91 62  

E-mail