KennisDC Logistiek

KennisDC Logistiek

Kennis Distributie Centrum Logistiek

Kennisontwikkeling, kennisdeling, business development en onderwijsinnovatie in logistiek – dat zijn de thema’s waarop KennisDC Logistiek Gelderland focust. In Nederland zijn er 7 regionale KennisDC’s waar het ministerie van OC&W de status van Centre of Expertise Logistiek aan toegekend heeft. Het lectoraat Logistiek & Allianties van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) coördineert het KennisDC Gelderland.

Het Gelderse KennisDC Logistiek specialiseert zich op drie deelgebieden van de logistiek:

  1. Sustainable Logistics 
  2. Human Capital in Logistics  
  3. Healthcare Logistics

Lopend onderzoek

Het KennisDC Logistiek voert momenteel in opdracht van Provincie Gelderland een onderzoek uit naar de mogelijkheid een smart supply chain Fashion and lifestyle te ontwikkelen tussen Indonesië en de Gelderse Logistieke vallei. De resultaten worden uitgewerkt in een businessplan. Ook de drie Gelderse logistieke hotspots worden hierbij betrokken.

Meer informatie over dit onderzoek   Ga naar
 

1. Sustainable Logistics

KennisDC Logistiek Gelderland werkt samen met bedrijven en overheden om de logistieke sector én ondernemingen te verduurzamen. Zo willen we de milieubelasting en filedruk in de regio verminderen en de vitaliteit van bedrijven vergroten. Dit doen we door praktijkgericht onderzoek met inzet van studenten en docenten, door samenwerking in Logistics Valley en programma’s van de Topsector Logistiek.

 

Long haul en last mile

Transport brengt economische kansen met zich mee én minder wenselijke gevolgen,  zoals files en milieuvervuiling. De verwachting is dat deze problemen de komende jaren sterk zullen toenemen, zowel op de long haul als op de last mile.  De Topsector Logistiek zoekt voor de long haul oplossingen onder andere in synchromodaliteit en cross chain control centres, met programma’s zoals Lean and Green Off-Road.

Het last mile transport moet zich rekenschap geven van verkeersdruk en luchtkwaliteit in stedelijke gebieden. Steeds meer gemeenten ondertekenen immers de Green Deal ZES (Zero Emissie Stadslogistiek), met de ambitie om in 2025 een zero-emissie bevoorrading van de binnenstad te hebben.
 

2. Human Capital in Logistics

De kwaliteit van de sector hangt voor een belangrijk deel af van de mensen die er werken. Het lectoraat Logistiek & Allianties van de HAN heeft de competenties van medewerkers in de logistiek in kaart gebracht op basis van practice based evidence. Zo werden bijvoorbeeld de competenties van de logistiek planner onderzocht en vertaald naar het onderwijs.

 

KennisDC Planner web

 

Bekijk alle PDF's.  Planner

Talentontwikkeling

De volgende uitdaging is om bij te dragen aan talentontwikkeling van professionals in de logistiek en studenten. Zodat bedrijven interessant blijven voor hun medewerkers. Verlies van waardevolle professionals belemmert innovatie immers. Een voorbeeldprogramma is TIP: Talent Innovatie Pool. In deze Learning Community werken we aan de persoonlijke ontwikkeling van young professionals en hbo-studenten.

 

3 Healthcare Logistics

Healthcare Logistics richt zich op de kennisontwikkeling en kennisdeling op het gebied van zorglogistiek. Daaronder verstaan we het beheersen van behandel-, zorg- en ondersteuningsprocessen, inclusief de inzet van medewerkers, informatie-, en goederenstromen, zodat tegen optimale kosten aan de behoeften en wensen van patiënten/cliënten kan worden voldaan.  Er is zowel aandacht voor de goederenlogistiek als de patiënten/cliëntenlogistiek, zowel in de cure-sector als in de care-sector. 

Vanuit Healthcare Logistics worden ook de minor Slim Plannen en Organiseren in de Zorg (SPOZ) aangeboden en in-house trainingen bij zorginstellingen.

 

De cure-sector

In nauwe samenwerking met ziekenhuizen zijn er samenhangende activiteiten (door)ontwikkeld, zoals benchmarktools, een Zorggame, jaarlijkse Afstudeertafels Zorglogistiek, een Community of Practice (de Cure Circle) en het CWZ Living Lab.

 

De care-sector

Er is aandacht voor kennisontwikkeling en kennisdeling op het gebied van zorglogistiek in de langdurige zorg. Zo zijn er onder andere (digitale) tools ter ondersteuning van de personeelsplanning ontwikkeld.

 

Contact

Wilt u weten wat KennisDC Logistiek voor u op dit punt kan betekenen? Neemt u contact op met:

Miranda Vodegel, Manager  E-mail