Hotspots van Logistics Valley

Hotspots

De krachten gebundeld

Logistics Valley is een samenwerkingsverband tussen overheid, onderwijs en ondernemers. Deze is opgezet om de economische ontwikkeling langs de Gelderse corridor te stimuleren door versterking van logistieke activiteiten. Het logistieke vestigingsklimaat verbeteren door intensiever samen te werken en actief kennis te delen.

In Logistics Valley werken drie regionale hotspots samen: Rivierenland, Nijmegen en Liemers-Achterhoek. De hotspots worden met name in het buitenland gepresenteerd als interessante vestigingsregio voor logistieke bedrijven. De speerpunten van het uitvoeringsprogramma zijn onder meer optimalisering van de regionale infrastructuur, arbeidsmarkt, duurzaamheid en innovatie.

De provincie faciliteert de samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven in Logistics Valley. Op landelijk niveau is er samenwerking in het programma Goederenvervoer-corridors. In Europa werken we samen met alle regio’s op de Rhine Alpine Corridor die loopt van Rotterdam naar Genua.

Logistics Valley Rivierenland

Logistics Valley Rivierenland verbindt logistieke ondernemingen, overheden en onderwijspartijen in de regio Rivierenland. Logistiek zit in ons DNA! In de transportcorridor Oost ondersteunen we de ontwikkeling en uitvoering van projecten van en voor ondernemers in deze regio. Samen sterk voor logistiek!

Aandacht voor de arbeidsmarkt

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn één van de thema’s die onze volle aandacht hebben. De website indelogistiekrivierenland.nl en de Dag van de Logistiek waar we bij betrokken zijn, zijn mooie voorbeelden van hoe we jonge mensen op het spoor zetten van de logistieke sector. En met het Huis van de logistieke Samenwerking in Tiel denken we als betrokkenen bij logistiek en transport samenna over innovatieve oplossingen van arbeidsvraagstukken.

Missie

Tijdens bijeenkomsten, in nieuwsbrieven en met andere uitingen informeren we elkaar over logistieke ontwikkelingen en zoeken we de verbinding. Want samen staan we sterk voor logistiek in Rivierenland – dát is onze missie.

Bijzondere ligging

De rivier de Waal, de A2, de A15 en de Betuwelijn zorgen voor een uitstekende verbinding van Rivierenland met de rest van Nederland en aangrenzende landen. Maar door de ligging van Rivierenland nét buiten de Randstad, is de filedruk op de snelwegen hier lager dan rond bijvoorbeeld Amsterdam en Rotterdam.

De containerterminal in Medel biedt de mogelijkheid voor overslag van containers van water naar land en andersom en maakt multimodaal vervoer goed mogelijk. Net zoals de Betuwelijn, de dubbelspoorverbinding tussen Rotterdam en het Duitse achterland.  

 

Contact

E-mail

Voor meer informatie neem contact op met de regiovertegenwoordiger:

Frank Engelbart  ☎ 06-51 59 09 65

Rivierenland