Hotspots van Logistics Valley

Hotspots

De krachten gebundeld

Logistics Valley is een samenwerkingsverband tussen overheid, onderwijs en ondernemers. Deze is opgezet om de economische ontwikkeling langs de Gelderse corridor te stimuleren door versterking van logistieke activiteiten. Het logistieke vestigingsklimaat verbeteren door intensiever samen te werken en actief kennis te delen.

In Logistics Valley werken drie regionale hotspots samen: Rivierenland, Nijmegen en Liemers-Achterhoek. De hotspots worden met name in het buitenland gepresenteerd als interessante vestigingsregio voor logistieke bedrijven. De speerpunten van het uitvoeringsprogramma zijn onder meer optimalisering van de regionale infrastructuur, arbeidsmarkt, duurzaamheid en innovatie.

De provincie faciliteert de samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven in Logistics Valley. Op landelijk niveau is er samenwerking in het programma Goederenvervoer-corridors. In Europa werken we samen met alle regio’s op de Rhine Alpine Corridor die loopt van Rotterdam naar Genua.

Logistics Valley Regio Nijmegen

Logistics Valley Regio Nijmegen is een van de drie logistieke hotspots in de Gelderse logistieke vallei.

Kennis ontwikkelen en delen in de logistieke keten zijn de kernactiviteiten van LV Regio Nijmegen. Dat versterkt onze concurrentiepositie en maakt ons als logistieke regio nóg interessanter.

Misschien hebt u heel praktische vragen op het gebied van logistieke innovatie of wilt u een onderzoek laten uitvoeren. Het Regionaal Opleidingscentrum (ROC), de Hogeschool van Arnhem-Nijmegen (HAN) en de Radboud Universiteit maken allemaal deel uit van onze regio en kunnen u daarbij helpen. We brengen u graag met hen in contact.

Wilt u in contact komen met collega-ondernemers en  gebruik maken van hun kennis en ervaringen? Ook met hén leggen wij graag de verbinding voor u. 

 

Het innovatie- en trainingscentrum van LV-Regio Nijmegen biedt bovendien een simulatieomgeving waar het mogelijk is om:

  • scholing vraag gestuurd (en dus flexibel) in te richten;
  • logistieke praktijkvaardigheden te oefenen;
  • proefopstellingen op te bouwen, te testen en te gebruiken voor scholing.

 

Bekijk hier hoe het Innovatie- en trainingscentrum u als logistiek ondernemer kan ondersteunen

Video

Contact

E-mail   

Voor meer informatie neem contact op met de regiovertegenwoordiger:

Roger van Hoesel  ☎ 06 - 30 04 12 57

Regio Nijmegen