Hotspots van Logistics Valley

Hotspots

De krachten gebundeld

Logistics Valley is een samenwerkingsverband tussen overheid, onderwijs en ondernemers. Deze is opgezet om de economische ontwikkeling langs de Gelderse corridor te stimuleren door versterking van logistieke activiteiten. Het logistieke vestigingsklimaat verbeteren door intensiever samen te werken en actief kennis te delen.

In Logistics Valley werken drie regionale hotspots samen: Rivierenland, Nijmegen en Liemers/Achterhoek. De hotspots worden met name in het buitenland gepresenteerd als interessante vestigingsregio voor logistieke bedrijven. De speerpunten van het uitvoeringsprogramma zijn onder meer optimalisering van de regionale infrastructuur, arbeidsmarkt, duurzaamheid en innovatie.

De provincie faciliteert de samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven in Logistics Valley. Op landelijk niveau is er samenwerking in het programma Goederenvervoer-corridors. In Europa werken we samen met alle regio’s op de Rhine Alpine Corridor die loopt van Rotterdam naar Genua.

Logistiek Innovatiehuis Liemers Achterhoek (LILA)

Vereniging Logistiek Innovatiehuis Liemers Achterhoek (LILA) is een platform van en voor ondernemers met logistieke bedrijfsprocessen, overheid, kennisinstellingen en opleiders. Wij brengen ondernemers bij elkaar om kennis en ervaringen uit te wisselen, zodat ze elkaar kunnen versterken. En wij dagen hen uit om samen met ons vraagstukken waar iedere ondernemer mee te maken heeft, te inventariseren, oplossingen te bedenken en die te implementeren. Deze projecten co-financieren wij met de overheid en de ondernemers. Zo werken we samen aan een regio met een bloeiend ondernemersklimaat en voldoende kansen op de arbeidsmarkt.

 

Onze visie

Wij zien de Gelderse regio als dé logistieke top-corridor voor Europa en daarbuiten. Met aanwijsbare voordelen voor ondernemers die actief zijn in het domein van verlading, transport en logistiek, voor onderwijs en voor overheden in de regio Liemers en Achterhoek.

 

Onze missie

Logistiek Innovatiehuis Liemers Achterhoek:

  • is als onafhankelijk, verbindend platform voor ondernemers, overheid en onderwijs actief in de aanpak van relevante vraagstukken binnen het domein Transport en Logistiek, die niet door een individuele partij kunnen worden ingevuld;
  • faciliteert de samenwerking en levert expertise rondom transport en logistiek;
  • vertegenwoordigt de belangen van de regio Liemers en Achterhoek op het gebied van verlading, transport en logistiek. Zij doet dat samen met regio Nijmegen (LEC) en regio Rivierenland (LHR). Samen staan we voor de belangen van Logistics Valley Gelderland

 

Contact

Logistiek Innovatiehuis Liemers Achterhoek:

e-mail   Website

 

Bestuur

Tjeerd Middelkoop, adviseur logistiek (voorzitter)  ☎ 06-29 03 00 80

Susan Koenders, directeur Printing Partners Doetinchem

Nicole Brouwer, Project manager Container Terminal Doesburg

Nahied Rezwani, sectordirecteur Graafschap College Doetinchem

Jörgen Groeneveld-Janssen, directeur dds Trucking Westervoort

Rob Visser, Juridisch adviseur

Bas Visser, Financieel controller Roemaat transport Lichtenvoorde

 

Adviseurs van het bestuur

Walter Gerritsen, wethouder gemeente Montferland

Rik de Lange, burgemeester gemeente Duiven

De Liemers / Achterhoek