Oud asfalt en de circulaire economie

Oud asfalt en de circulaire economie
‘De locatie van Recycling Tiel, een zusterbedrijf van REKO uit Rotterdam, voldoet aan alle vereisten die we voor onze bedrijfsvoering nodig hebben’, zegt Jan Hoeflaken, als adjunctdirecteur verantwoordelijk voor het bedrijf op het voormalig terrein van de Tielse glasfabriek AGC.
‘Onze terreinen moeten aan groot vaarwater liggen. Maar ook bereikbaarheid met vrachtwagens is nodig, een grote aansluiting op het electriciteitsnet -we produceren in Rotterdam meer energie dan we gebruiken- en liefst een warmtenet in de buurt. Tiel voldoet aan de meeste vereisten. Tiel wordt een tussenhub voor gebruikt asfalt uit het hele land, maar ook uit Duitsland en mogelijk Oostenrijk. Van hier kunnen we onze twee verbrandingsovens voor asfalt in de Botlek bij Rotterdam bevoorraden. Want die toevoer moet constant zijn, en het gaat om te grote hoeveelheden asfalt om per as te vervoeren.’
 

Zuiver

REKO verwerkt in Rotterdam in haar twee thermische reinigingsinstallaties teerhoudend asfalt tot hoogwaardige grondstoffen voor beton en nieuw asfalt.  De capaciteit is 1,8 miljoen ton per jaar. ‘Teerhoudend asfalt mag niet meer worden gestort of zomaar worden hergebruikt. Het komt vrij bij wegreconstructies door onder andere Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten. De teer wordt verbrand,  zand, granulaat en vulstof blijven als zuivere grondstoffen over. De rookgassen worden in de rookgasreinigingsinstallatie ontdaan van stikstof en zwavel, je houdt gips over, wat ook weer wordt verkocht. Omdat de belangstelling voor thermische reiniging toeneemt, ontwikkelen we in het centraal gelegen Tiel dit terrein. Tiel ligt voor ons strategisch en logistiek heel gunstig om hier een tussenhub voor onze vestiging in Rotterdam te realiseren. Vanuit Tiel kunnen we onze twee thermische reinigers in Rotterdam blijven bevoorraden. We willen zo snel mogelijk aan de slag, en werken momenteel hard aan alle benodigde vergunningen.’

Schip

REKO heeft nu per jaar 1,8 miljoen ton verwerkingscapaciteit voor asfalt. Dat zijn hele grote hoeveelheden. Verreweg het meeste transport wordt per schip uitgevoerd. Zowel in Tiel als in Rotterdam beschikken we over een grote kade voor het laden en lossen. Daarnaast is een goede bereikbaarheid voor vrachtwagens ook van belang, met name voor materiaal wat in de directe omgeving vrijkomt uit infrastructurele werken. Maar we kiezen voor water als hoofdmiddel van transport. Het omzeilt druk verkeer en is voor ons prijstechnisch gunstiger.’
‘Ter voorbereiding zijn er op het terrein grootschalige archeologische opgravingen uitgevoerd. Verder is de bodem gesaneerd, er zat een forse olie-verontreiniging. Dat is een forse investering, maar nu kunnen we verder met het aanleggen van de terreinverharding en voorzieningen.’  
Hij noemt thermische reiniging van teerhoudend asfalt het ultieme voorbeeld van circulaire economie. ‘We faseren een zeer zorgwekkende stof (PAK wat in teer zit) uit, produceren daarmee hoogwaardige grondstoffen en bovendien wordt de vrijkomende energie-inhoud gebruikt om stoom te maken, die we vervolgens gebruiken voor de opwekking van stroom met onze eigen stoomturbine.’