‘Naoberschap en Logistics Valley’

‘Naoberschap en Logistics Valley’
‘Ik heb in meer streken gewerkt, mensen houden van hun omgeving, maar de liefde van de inwoners voor Liemers en Achterhoek is écht sterk. Daar wil ik ook de term ‘naoberschap’ bij halen, in verband met Logistics Valley. Die houdt een door velen gevoelde natuurlijke, morele plicht in, elkaar wederzijds verder te helpen. Dat is hoe ik er mede in sta.’ Arjan Kruisselbrink is directievoorzitter van Alfa Accountants en Adviseurs Achterhoek, en adviseur van het bestuur van Logistics Valley Liemers-Achterhoek (LV-LA).
 
‘Achterhoekers zijn slimme en noeste werkers, maar we kunnen nog vaker opkijken, met de buurman praten en de samenwerking zoeken. LV-LA wil ondernemers, onderwijs en bestuur verbinden, om meer samenwerking te realiseren en ook meer kritische massa te genereren. Dat laatste is nodig om het gebied te profileren en vooral ook deze sector. Nog te vaak hoor ik dat wanneer het gaat om Oost-Nederland, daarbij de corridor langs de A12 richting Rotterdam wordt genoemd. Terwijl wij ook zo’n prachtige springplank zijn voor de Achterhoek richting Twente en het achterland in Duitsland. Daarom ook is het belangrijk dat zich meer bedrijven aansluiten. Ze zijn er in onze regio.

Als er één project is waar ik me voor mag uitspreken, dan is het om nu al te denken over de medewerkers van de toekomst. Dat wordt een gevecht bij een schaarse markt, daarom is communiceren over deze mooie bedrijfstak ook zo nodig. Je moet bij de jeugd nu al bekend raken. En hoe groter de groep bedrijven, hoe meer kennis we onder elkaar kunnen delen.”

‘Ik vervul een rol als adviseur van het bestuur, en ben nu zo’n anderhalf jaar bij Alfa Accountants na een loopbaan van dertig jaar in de financiële sector. Ik stel mij niet op als ondernemer, maar als adviseur en ben bedrijfskundige van achtergrond. Als adviseur aan het bestuur van LV-LA denk ik zo bij te dragen aan de mix van deskundigheden. Ook hier vermengen zich netwerken, ik vind het mooi om mijn steentje bij te dragen. Alfa heeft vier kantoren in Liemers-Achterhoek, zodat we overal dichtbij bereikbaar zijn voor zowel fiscale, juridische als bedrijfskundige inzet.

Ik ben hier om twee redenen komen werken: dichter bij huis zijn, we wonen in de Achterhoek, ben er geboren, en om te werken bij een organisatie met ‘alles onder één dak’. Ik voelde me onmiddellijk thuis, Alfa is een landelijk opererende decentrale groep bedrijven, opgesteld voor ondernemers en echt een mensgerichte organisatie die let op hoe mensen zich voelen, hoe ze zich willen ontwikkelen. Onderscheidend in de accountancy. Alfa heeft veel kennis over transport en logistiek, heeft ook een samenwerking met TLN bijvoorbeeld.’

‘Wanneer ik naast het HR-aspect nóg iets zou mogen aanwijzen als belangrijk beleidspunt, zou dat het aanhalen van de banden met onze oosterburen zijn. Ik denk dat daar grote kansen liggen.’
 
‘Naoberschap en Logistics Valley’