‘Logistiek gaan we anders positioneren’

‘Logistiek gaan we anders positioneren’
‘Iedereen, ook onze studenten, heeft een eendimensionaal beeld van logistiek. Een beeld dat ik niet herken, ik voeg er altijd een woord aan toe: zorglogistiek, bezorglogistiek, levensmiddelenlogistiek’, zegt Stan Vloet, bestuursvoorzitter van ROC Rivor en bestuurslid van Logistics Valley Rivierenland.
‘Een website als In de Logistiek Rivierenland is heel goed om het eendimensionale beeld te veranderen, een andere werkelijkheid te presenteren. Het blijft helaas een digitale werkelijkheid, terwijl onze studenten zo graag in de bedrijven kijken en daar van leren. Gezien de huidige crisis is het uitdagend hen aangehaakt te houden bij hun opleiding. Maar het rivierengebied heeft tegelijkertijd een fantastische logistieke sector: bijna dagelijks krijgen we telefoon van ondernemers met de vraag hoe het gaat, of ze iets voor ons kunnen doen. Daarom hebben we het plan om te kijken of we digitale gastlessen kunnen maken voor de studenten. Want de praktijk horen en zien is voor hen het mooiste dat er is.’
De opleiding logistiek en transport op ROC Rivor is aan het veranderen, net als de werkelijkheid waarvoor ze opleidt. ‘Er is niet meer één opleiding voor één baan van één kandidaat. Logistiek is voor mij met zo veel verbonden, bij transport en bevoorrading komt logistiek kijken, maar ook techniek en ICT, de logistiek is zo veel meer dan dozen op pallets in vrachtwagens. Daarom is het goed dat we als Logistics Valley Rivierenland, bedrijfsleven, onderwijs en overheden werken aan het anders positioneren van de sector, die in onze regio een groot werkgever is. Want praktisch alles heeft met logistiek te maken, we willen hier op Rivor dan ook ervoor zorgen dat in de school de schotten tussen verschillende opleidingen wegvallen. Zodat je logistiek, techniek en ICT in je vakkenpakket kunt combineren. Dat heb je later immers allemaal nodig. We hebben erg veel expertise in huis, studenten moeten her en der kunnen shoppen. Modulair opleiden noemen we dat. Net als de docenten trouwens, die door ontschotting worden uitgedaagd hun vaardigheden breder in te zetten. Logistiek is immers altijd een ondersteunende expertise voor zaken als retail, zorg of de levensmiddelensector.  Kijk bijvoorbeeld maar naar BOL.com, de thuiszorg of Picnic. Hun werk is erg afhankelijk van een goede logistiek.’
Die ontschotting draagt Vloet ook naar buiten uit, juist door voor zijn school in verschillende overleggen de verbinding te zoeken. Elk overleg heeft meerdere dimensies die verbonden kunnen en moeten worden met andere overleggen, zo ook het overleg van Logistics Valley. Onderwijs, overheid en bedrijfsleven hebben heel veel gemeenschappelijk, daar worden we ons bewust van. We worden allen geraakt door dezelfde uitdagingen en moeten in gemeenschappelijkheid de oplossingen met en voor elkaar vinden. Ook in nieuwe samenwerkingsverbanden als bijvoorbeeld de zogeheten Mobiliteitsregio, die de opdracht heeft in samenwerking tussen alle partijen, werkgevers, vakbonden, onderwijs, overheden, ervoor te zorgen dat de huidige crisis niet resulteert in bijvoorbeeld grote jeugdwerkloosheid. In drie grote steden draaien er pilots over hoe je het door het Rijk gereserveerde geld daarvoor het beste kunt besteden. Daarna pakken we in Rivierenland ook meteen door. Een korte termijn probleem, dat we meteen kunnen benutten voor lange termijn uitdagingen. Daarbij is Logistics Valley Rivierenland een serieuze gesprekspartner als het gaat om richting kiezen.’