Bouwen voor bedrijven én een opgave in de woningbouw

Bouwen voor bedrijven én een opgave in de woningbouw


'De logistieke sector is heel belangrijk voor de regio'

We bevinden ons op een unieke plek voor die branche: weg, water én spoor dichtbij en een nieuwe afslag op de snelweg A3 / A12 op komst.

Dat betekent voor een gemeente: bouwen voor bedrijven én een opgave in de woningbouw, want ook daar is de vraag groot. ' Walter Gerritsen is Wethouder van de gemeente Montferland met logistiek en ruimtelijke ordening in Portefeuillemaatschappij en Bestuurslid van Logistics Valley Liemers-Achterhoek.

Niet dat er meteen ongebreideld kan worden gebouwd, daar vlak aan de grens met Duitsland. ‘We moeten vooral ervoor zorgen dat we voor deze ontwikkelingen meer draagvlak creëren onder de bevolking. En daar hebben we ook een opgave, want niemand hier wil dat ons mooie landschap wordt verrommeld met lelijke loodsen. Daarom ook willen we de uitbreiding van ons bedrijventerrein in ’s-Heerenberg, dat bijna vol is, samen met de inwoners inpassen. De gemeenteraad staat in meerderheid achter beide voornemens. Want het is ook een taak van de gemeente zich bezig te houden met werkgelegenheid.’

‘En we letten op duurzaamheid. Bij het nieuwe bedrijventerrein wordt het een voorwaarde voor kopers om op het dak zonnepanelen  aan te brengen. Zo hebben we straks 40 hectare zonnepanelen erbij. We krimpen eigenlijk niet qua beroepsbevolking, maar moeten wél zorgen dat onze jongeren hier blijven, en dus kunnen wonen en werken. Niet alleen in de logistiek, er is hier ook veel mooie maakindustrie, denk aan de Achterhoekse Smart industy en ook daar zie je een koppeling met logistiek.’

‘Als gemeente willen we de logistieke ondernemers met raad en daad terzijde staan. Ze hebben vragen, wij moeten hen faciliteren. En ook de provincie heeft het belang van onze Logistics Valley Liemers-Achterhoek gezien, ze pakken hun rol goed op, vind ik. Ze hebben echt een keus gemaakt voor dit gebied, dat immers alles méé heeft. Plus nog eens een beroepsbevolking met een prima arbeidsethos. Dat brengt voor mij als bestuurder tegelijkertijd een uitdaging mee: zorgen dat die ontwikkelingen goed zijn ingepast in het landschap. Dat menen wij en de inwoners echt serieus. Er is weerstand, maar tegelijkertijd zeggen de mensen dat ze deze werkgelegenheid willen. Er is ook positiviteit wanneer we de zalen langsgaan en met de inwoners praten. We zijn echt in gesprek, en dat verheugt me. Want net als de inwoners ben ik, ik ben eigenlijk melkveehouder, echt begaan met ons mooie landschap. Zes jaar geleden lag het bedrijventerrein als kwestie ver van ons af, nu wordt het breed gedragen.’

'En we vergeten onze Duitse buren natuurlijk niet, die nemen we mee in alle ontwikkelingen, onder meer tijdens overleg, een paar keer per jaar, dat Montferland, Zevenaar en Emmerich. Wethouder zijn is een geweldige job, als je er met passie voor gaat, krijg je passie terug, van bedrijven én bewoners van onze gemeente. '
 
Bouwen voor bedrijven én een opgave in de woningbouw