‘Bij DHL doet iedereen ertoe’

‘Bij DHL doet iedereen ertoe’
DHL Parcel in Zaltbommel is het grootste distributiecentrum van het concern in de Benelux. De aantallen pakketten, vrachtwagens en medewerkers zijn adembenemend, maar central hub director  Huib Kers is er rustig onder. “Je went aan die getallen”, stelt hij.
DHL Parcel is de nieuwste partner van Logistics Valley Rivierenland. Want ook DHL Parcel ziet de voordelen in samenwerken sinds het drie jaar geleden openging op De Wildeman. “We zijn volledig gasloos gebouwd, 11.000 zonnepanelen op het dak, BREAM gecertificeerd. Wanneer we bijverwarmen, wat zelden nodig is, kunnen we restwarmte van buurman Hitachi gebruiken, er is een directe koppeling.” Het DC sorteert pakketten die door 700 tot 1000 vrachtwagens per dag worden gebracht. “We slaan niets op en leveren niets af. De grote vestigingen van DHL Parcel zorgen voor de grove sortering. Kleinere vestigingen in het land, 140, sorteren voor de eindontvanger, de consumenten en bedrijven.”
Met 180 eigen medewerkers en zo’n 600 flexwerkers van Otto Workforce en Olympia verwerkt het bedrijf tussen de 800.000 en 1 miljoen pakjes per dag. “Daarnaast verzorgen we de eerste sortering voor de Duitse markt van goederen die uit Rotterdam komen. Dat is praktisch en scheelt een dag op de bezorging. Want de snelheid waarmee we kunnen bezorgen, daar is alles op gericht en ingericht. Alles wat in Nederland de dag na verzenden bezorgd wordt, zit bij ons in wat we de eerste wave noemen, die loopt van 11 uur tot 02.00 uur. Is dat afgerond, dan wordt er van zeg 03.00 uur tot 11 uur gewerkt aan bestellingen die diezelfde dag worden bezorgd. Zo benutten we onze sorteerinstallatie het best. In de piek hebben we tot 800 mensen aan het werk, die piek ligt voor ons van half november tot half januari. We verwerken op elk van de twee sorteerlijnen 20.000 pakjes per uur.”
Kers benadrukt dat dat allemaal niet mogelijk is zonder de inzet van heel veel mensen. “Onze mensen zijn belangrijk. We hebben als groot bedrijf standaarden over hoe we met ze omgaan, we werken volgens de richtlijnen van Roemer, en DHL zelf controleert dat ook. Met zetbazen en schimmige bedrijven op personeelsgebied werken we niet. We zoeken partnerschap, geen leverancierschap. Flexwerkers krijgen evenveel als vast personeel. Worden gelijk behandeld. We hebben ook geborgd dat je altijd een leidinggevende kan aanspreken, die ook tijd en aandacht voor je heeft. Iedereen heeft zijn waarde, de mensen moeten het gevoel hebben dat ze die waarde kunnen bijdragen. Natuurlijk moet je een goed loon betalen en goede toeslagen. We vragen inzet, en onze waardering drukken we zo uit. En vooral: we bieden perspectief. Van onze teamleiders zijn er die als operator begonnen en doorgroeiden, sommige ook als supervisor. En ook ik heb ruimte daarvoor, dat is het mooie van mijn vak. Je ziet mensen die het verschil maken en die vooruit willen, dat wordt mogelijk gemaakt. Met taalcursussen als het moet. Er zijn er die binnen anderhalf jaar een hartstikke leuke baan hebben gekregen op die manier. Ik vind het leuk om hen die kans te geven. Mensen moeten met plezier werken, iedereen vindt het leuk zijn bijdrage te leveren. Daarvoor heb je kleine teams nodig, teamwerk, dat geeft ook flexibiliteit. Ieder radertje doet ertoe bij ons”
DHL Parcel is samen met Otto Workforce al lang in gesprek met de gemeente. “Otto wil liefst een woonaccommodatie bouwen voor zijn en onze mensen. Die werken hard, maar hun vrije tijd is ook wat waard. Sommigen komen van ver, met busjes. Wonen ze dichtbij, dan kunnen ze met de fiets komen. En dan nog iets: ik ben er trots op, dat niemand in de omgeving last heeft van zoveel vrachtwagens op een dag.” Ook DHL Parcel experimenteert mee met alternatieve brandstoffen. “Onze grote klanten leggen ons dat steeds meer op. De beweging naar minder belastend vervoer is niet meer te stoppen. Bijna alle last mile bezorging doet DHL al elektrisch. De volgende stap is de truck.”