Willem Jan van Vorstenbos, Maters Huissen: 'Snoeien om te groeien'

Willem Jan van Vorstenbos, Maters Huissen: 'Snoeien om te groeien'
Maters Huissen BV is een bedrijf wat dateert uit 1889, inmiddels 132 jaar en zeker een begrip in de regio. Want wie kent de auto’s van Maters uit Huissen niet? Vroeger werden ze ook wel ‘’groene Maters’’ genoemd vanwege de bekende groene kleur.

We spreken Willem-Jan spreek in zijn vakantie, want in de bouwvakantie ligt het bedrijf voor 80 tot 90% stil. Iedereen is bijna aan het genieten van een welverdiende vakantie. Een voordeel hiervan is dat er niet op halve kracht gewerkt hoeft te worden of dat de ritten niet onrendabel of inefficiënt zijn.

“Snoeien om te groeien”
De vloot van Maters heeft op dit moment een omvang van ongeveer vrachtwagens. Voor 2018 lag dit aantal iets hoger namelijk rond de 100 vrachtwagens. Dat betekent dat er minder vrachtwagens zijn. Een bewuste keuze namelijk vanuit de gedachte: Snoeien om te groeien!

Voor 2018 had Maters Transport een specialiste activiteit die voornamelijk groupage koel en vries van Vis naar Spanje en Italië verrichte. We hadden daarbij een eigen vrieshuis op Urk. Terwijl dit vrieshuis genaamd Coldstore Urk in 2014 werd verkocht, zijn de internationale activiteiten en het transport van de Vis blijven bestaan. Uiteindelijk is dit in 2018 afgestoten aan Kotra Logistics dat ook al bedrijvig was in deze landen en waar al mee samengewerkt werd.
Ook andere activiteiten zijn in de loop van de jaren gestopt. Zo werden er bijvoorbeeld in het verleden sigaretten vervoerd en was er werk voor Heinz in Elst en Cabine interieurs voor Daf Eindhoven/Westerlo (B). Stoppen van de internationale activiteiten is een bewuste keuze geweest om verder te specialiseren en focus te houden op kernactiviteiten.
Dit heeft ervoor gezorgd dat de specialisatie nu de bouwlogistiek is.

Specialisme van Maters
Maters is de grootste in de markt met kraanwagens, een kraan die bevestigd is op de trailer met een hoog hefvermogen. Gemiddeld zie je in de sector 14-15 ton/meter waar Maters kraanwagens van 20-30 ton/meter heeft. Dit geeft Maters een niche kracht ten opzichte van andere aanbieders. De helft van de vloot beschikt over deze “zware” kranen.
De zware kranen zijn benodigd voor het transport van prefabbeton, dit is een groot gedeelte van het transport wat Maters verzorgt. Dit transport wordt ook verzorgd voor de Marktleider hierin: VBI Huissen. Naast prefabbeton vloeren wordt er door Maters ook andere bouwtransport gedaan, zoals Glas transport. Hierbij kun je denken aan isolatieglas voor woningen en veiligheidsglas. Ook rijden ze voor een aantal vaste klanten met een link naar de bouwsector.
Wat is de invloed van corona geweest op Maters?
Ook Maters heeft dit gemerkt. Het belangrijkste is dan je mensen! Maar eigenlijk was er voor Corona al het een en ander aan de hand. Zoals de Stikstof/Pfas situatie waar medio 2019 heel veel om te doen is geweest. Dit had echt een impact op de bouwsector. Het heeft alles wel een beetje op de rem gezet. Gelukkig is dit nu even naar de achtergrond verdwenen en hebben een aantal projecten hun doorgang gevonden. Maar hoe gaat dat dadelijk weer?
De overheid moet hier een duidelijk standpunt innemen dat voor iedereen duidelijk en werkbaar is. Het is belangrijk dat de bouwsector in de breedste zin van het woord, duidelijkheid krijgt in het Stikstof/Pfas verhaal. Er is geroepen dat er de komende 10 jaar één miljoen huizen gebouwd moeten worden. Als dat echt gaat gebeuren dan is er nog genoeg te doen. Dat is natuurlijk een mooie stip op de horizon.

Ontwikkelingen en uitdagingen
Verder zijn we bezig om het bedrijf te professionaliseren en doelstellingen helder te maken. In 2020 is er een nieuwe ICT-omgeving gevormd, een nieuw TMS en een planningspakket. Dit traject is vorig jaar uitgerold en daar hebben we een mooie sprong mee gemaakt voor in de toekomst als het gaat om efficiënter werken.

Een uitdaging is het werven van nieuwe mensen en het behouden van huidige medewerkers. Kraanwagen chauffeur is best een zwaar beroep. Hoe zorgen we ervoor dat onze medewerkers op een goede en gezonde manier met plezier in hun werk, hun pensioen halen? Hiervoor is het traject Duurzame Inzetbaarheid gestart met het STL (sector instituut Transport& Logistiek). Dit is een traject wat door het hele bedrijf moet gaan leven. Samen met het managementteam is het beleid en de organisatiestructuur opnieuw bekeken en duidelijk herkenbaar gemaakt. Tegenwoordig rijden er ook steeds meer vrouwen en zijn er nog een aantal pensionado’s die een paar dagen per week met plezier werken. Veel mensen zijn een langere tijd werkzaam bij Maters.
Ook zijn we aan het kijken we mensen enthousiast krijgen voor dit vak. Zo werken ze met BBL’ers, komen er mensen via zij instromen en zien we dat online adverteren zijn vruchten afwerpt.

De primeur
Maters heeft de primeur! De elektrische zware rollerkraan! Waar tot nu altijd op de trailer een dieselmotor zorgt voor oliedruk, waardoor de kraan kan bewegen en rollen, is er in 2019 een kraanauto uitgerust met meetapparatuur. Deze meetapparatuur is er om te bepalen wat de energievraag is. Op basis daarvan hebben we samen met de leverancier gekeken naar: dit is dus de energie vraag en waar halen we stroom vandaan? Onder het motto: Alleen ga je sneller, samen kom je verder! De uitwerking heeft ervoor gezorgd dat dit dus de eerste 20 ton zware rollerkraan in Nederland is dat een dag zelfstandig kan werken en in de avond en of nacht wordt opgeladen. Maters is altijd innovatief geweest wat betreft techniek. Veel ideeën zijn in de werkplaats ontstaat en in eigen beheer ontwikkelt en gemaakt.

Familiebedrijf
Maters is echt een familiebedrijf waarin Gert-Jan Maters (71 jaar) nog steeds veel meedenkt en helpt waar nodig. Net als broer Willem (hoofdplanner) en de kinderen van Gert-Jan en Ben. Zij hebben steeds meer verantwoordelijkheden gekregen en werken hard mee in het bedrijf. Mooi dat er met een jongere generatie de toekomst al gewaarborgd is.

Waar staat Maters over vijf jaar?
Over vijf jaar hebben we weer een mooie groei doorstaan. Hoewel groei geen doel op zichzelf staand is willen we wel graag verbreden binnen de bouwlogistiek door autonome groei.

Willem Jan van Vorstenbos
Maters Huissen B.V.

maters-huissen-bv