Werkzaak viert vijfjarig bestaan

Werkzaak viert vijfjarig bestaan
Werkzaak Rivierenland viert momenteel het vijfjarig bestaan. De organisatie is partner van Logistics Valley Rivierenland, directeur Elfriede Boer is er bestuurslid. Bekijk
">hier het filmpje waarin ze alle betrokkenen bedankt en proost op een nieuw jaar en een mooie toekomst samen.
Werkzaak is een gemeenschappelijke regeling van acht gemeenten in de regio en wordt dan ook bestuurd door wethouders in het algemeen- en dagelijks bestuur. Voor de gemeenten Buren en Neder-Betuwe voert Werkzaak alleen de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) uit. Voor een bijstandsuitkering kunnen inwoners bij de gemeente terecht. Doel is mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te laten deelnemen aan de maatschappij. Werkzaak kwam in de plaats van de oude sociale werkplaats, officieel het Werkvoorzieningschap West-Betuws Rivierengebied. Ze is min of meer een gevolg van de zogeheten Participatiewet, die in 2015 werd ingevoerd.  Werkzaak is partner van het UWV, die organisatie heeft ook veel contact met werkgevers en probeert hen te koppelen aan werkzoekenden en mensen met een beperking
De organisatie werkt binnen kaders die de gemeenten stellen, maar de invulling van de taak draait geheel om het begrip ‘menselijke maat’. Elfriede Boer gelooft erin dat iedereen talent heeft en geholpen kan worden die te tonen of verder te ontwikkelen. Individuele trajecten voor cliënten zijn  eerder regel dan uitzondering. Het uiteindelijk doel is een inclusieve arbeidsmarkt, waar mensen met een handicap of andere beperking terecht kunnen.