Webinar STL en Logistics Valley: personeelsbeleid bij schaarste

Webinar STL en Logistics Valley: personeelsbeleid bij schaarste
De vraag wat bedrijven strategisch kunnen inzetten om nieuw personeel te vinden, maar vooral: te behouden, was onderwerp van een webinar dat Logistics Valley samen met STL onlangs hield. De kern: communiceer meer, beter en luister vaker naar de medewerkers.
Het webinar werd namens Logistics Valley presenteerd door Wilfred Backers van Oost NV, die de online vragen bijhield en na een introductie over wat de beide organiserende instanties zijn, ook de sprekers aankondigde.
Sectoradviseur Ingrid de Ruyter van STL voorzag de kijkers van wat basisgegevens voor de arbeidsmarkt, die de logistieke sector ook is. De vooruitzichten zijn ernstig: rond 2025 zullen alleen al 15.000 werknemers moeten worden vervangen, waarvan zo’n 7800 chauffeur zijn. Het werkgebied van Logistics Valley telt momenteel rond de 600 vacatures in de logistiek, in februari waren dat er overigens zo’n 100. Ze zijn er in alle beroepen: van chauffeur of loodsmedewerker tot ict-er of planners. De Ruyter noemde het beeld ‘verontrustend’ en riep wergevers op collectief in actie te komen. Uit onderzoek blijkt dat de sector geen aantrekkelijk imago heeft: lange dagen, laag salaris en een onaangename werksfeer. Jongeren bereiken doe je wanneer je die kwesties oplost, de balans werk-privé verbetert, redenen geeft om zich te binden aan het bedrijf en zicht biedt op carrière mogelijkheden. “En ze willen een goed contact met hun leidinggevenden. 17 procent van de ondervraagden is daar ontevreden over. Kortom: structureel meer aandacht aan ze geven.”
Directeur Mark van der Drift van de Cornelissen Goep vertelt hoe zijn bedrijf met die zaken omgaat: “We zijn ons ervan bewust dat de medewerkers, de chauffeurs, de verbindende schakel zijn. We zijn een sector met veel professionals en veel talenten. Talenten die ontwikkeld moeten worden. We geven onze mensen die ruimte in onze eigen academy, op vele niveaus en onderwerpen. Maar het gaat ook om de toon waarmee je met ze praat en de manier waarop je luistert. Dat betekent een verandering van het leiderschap, van hiërarchisch naar mee dienend. Dus ook het management moet meebewegen.”
Dat anders omgaan met medewerkers rendement kan opleveren, toonde Sandra Klinkers , adviseur duurzame inzetbaarheid van STL. “40 procent van de ondervraagden kan of wil niet tot het pensioen blijven doorwerken. Ze vinden logistiek werk fysiek zwaar, ervaren werkstress, vinden het eentonig, het salaris laag en zien geen perspectief op doorgroei. Toch volgt 21 procent een niet-verplichte opleiding, om zich te ontwikkelen.”
“Het is een van de stapjes op weg naar duurzame inzetbaarheid. Leidinggevenden zullen anders moeten opereren, de dialoog moet constant zijn, niet een projectje van een paar maanden. Wanneer je aandacht geeft, stijgt ook de productiviteit, is er minder verzuim, meer loyaliteit en meer winst.” Alleen zo kun je werknemers veranderingen in werk en de werkomgeving van het bedrijf laten meemaken met succes, betoogde Klinkers.
Stefan Vonk, directeur van Vonk&Co in Tiel, begon met een oproep: “Sluit je aan bij organisaties als Logistics Valley, want de opgave waar we voor staan kunnen we alleen samen aan, en dit is daar het platform voor. Ik ben me bewust van de tekorten aan medewerkers, wij gaan ervan uit dat personeel het belangrijkste kapitaal van een bedrijf is. We steken tijd in opleiden, onze samenwerking met het ROC is intensief, we nemen deel aan de opleiding voor middenkader van Logistics Valley. Waar nodig veranderen we het werk, passen het aan. En we letten op een goede mix van generaties: je hebt jongeren nodig, maar ook de ouderen. Als mentor, opleiders. Bovendien communiceren we veel met de medewerkers, via allerlei kanalen, van intranet tot social media. Er is altijd budget voor opleiden, we maken gebruik van STL en we stralen uit dat we een familiebedrijf zijn, we willen binding. Bij ons komt menigeen via de werkvloer in een leidinggevende functie. Dat geeft draagvlak en toont dat je bij ons kunt doorgroeien.”
 
 
 Klik hier om het webinar terug te kijken
 
Webinar STL en Logistics Valley: personeelsbeleid bij schaarste