Uitstel Week van de Logistiek naar voorjaar 2021

 Uitstel Week van de Logistiek naar voorjaar 2021
De Week van de Logistiek, vanaf maandag 26 oktober, wordt uitgesteld, maar niet afgeblazen: in het voorjaar is er wél een editie van.
Corona is de oorzaak, de organisatie heeft er alle vertrouwen in dat komend voorjaar een passender gelegenheid wordt gevonden.
Het programma van de Dag zou op de scholen worden aangeboden aan zeker 700 leerlingen en studenten van vmbo’s en het mbo in de regio Rivierenland.
En op die manier ook aan zij-instromers. Dat wás al een aangepaste vorm: geen dag meer waarop de leerlingen en zij-instromers in bussen naar activiteiten bij een gastbedrijf zouden worden vervoerd.  Maar voorbereidende lessen op de scholen zelf en een dagprogramma voor kleine groepen leerlingen  met gastdocenten uit de logistiek, serious games over de praktijk van distributie en logistiek en een escaperoom waar je door het beantwoorden van vragen over werken in de logistiek uit kon komen. Maar dat blijkt nu niet verantwoord.
Het besluit tot verzetten van de Week van de Logistiek is al aan de deelnemende scholen en instellingen meegedeeld. Het wordt als een wijs besluit ervaren, de begeleiders van het aangeboden programma zouden per dagdeel tot 108 leerlingen ontmoeten, en dat aantal contacten is een risico dat organisator ROC Rivor niet neemt. ROC Rivor leidt een projectgroep en organiseert de Week, Logistics Valley Rivierenland is opdrachtgever en financiert.
Wat dan wel? De voorbereidende lessen op de scholen worden aangepast, en kunnen worden gedraaid. Scholen willen erg graag aan beroepsoriëntatie blijven doen. De lessen worden vergezeld van filmpjes en presentaties die ter illustratie dienen.
De aandacht voor de logistiek als loopbaankeus verflauwt echter niet: de komende weken en maanden gebruikt ROC Rivor en de aangesloten partners social media om de aandacht levend te houden. Daar ook verschijnt uiteindelijk een nieuwe datum voor de Dag van de Logistiek.
Ook in de Liemers en Achterhoek is de Dag van de Logistiek afgeblazen. Nijmegen heeft een programma met vooral buitenactiviteiten, en gaat voorlopig door.

We hebben er nu de week van de logistiek van gemaakt, 26-30 oktober)