Toolkit begeleiden studentenprojecten

Toolkit begeleiden studentenprojecten
Ervaringen van de mbo-scholen met projectonderwijs zijn in de toolkit verwerkt tot handzame richtlijnen en instrumenten die docenten kunnen gebruiken om met studenten van de eigen opleiding aan de slag te gaan met praktijkprojecten.
Bedrijven van Logistics Valley hebben het beroepsonderwijs verzocht om meer vraaggestuurd onderwijs te leveren. Ronald Beckers, voormalig practor van BLV, heeft met input van partners van deze publiek private samenwerking een praktische en onmisbare toolkit opgeleverd.
De toolkit is een uitgave van het practoraat Beroepsonderwijs in Logistics Valley. Het practoraat maakt onderdeel uit van de publiek-private samenwerking waarin de logistieke bedrijven van Logistics Valley en de logistieke opleidingen van ROC Nijmegen, ROC Rivor en het Graafschap College samen optrekken.
De voorbeelden die worden gebruikt zijn niet alleen afkomstig uit de logistiek en zijn daardoor herkenbaar en toepasbaar voor docenten uit alle domeinen van het mbo.
Het is een handvat voor alle docenten in het mbo  die vraaggestuurd (willen) werken voor het bedrijfsleven met studenten op niveau 3 en 4.
Meer informatie bij Jacqueline Bijlsma, projectleider Beroepsonderwijs in Logistics Valley, jacqueline.bijlsma@roc-nijmegen.nl
Toolkit begeleiden studentenprojecten