Summit Ketenregie: concreet worden

Summit Ketenregie: concreet worden

Ketensamenwerking is key factor voor de logistieke sector om actief een bijdrage te leveren aan een betere, duurzame samenleving. Logisch dus dat het thema een hoge plek heeft op de strategische agenda van veel verladers en logistiek dienstverleners. Toch valt het niet mee om samen met andere ketenpartners tot concrete oplossingen te komen.

Over ketensamenwerking gaan veel gesprekken in de logistiek, maar vaak in algemene zin. Tijdens de komende summit zoeken we met verladers, vervoerders en experts verdieping aan diverse discussietafels.
De sessies hebben als onderwerp uiteenlopende aspecten, die vanuit het oogpunt ketensamenwerking zeer uitdagend zijn: 

  • Stedelijke distributie en leefbaarheid 
  • Regionale samenwerking – shared logistics 
  • Data delen - realtime en betrouwbaar 
  • Doorstroming goederenvervoer op multimodale corridors 

Daar zitten ongetwijfeld thema’s bij waar de ondernemer momenteel in meer of mindere mate mee bezig is. Ons doel is om kennis en ervaring uit te wisselen en er samen voor te zorgen, dat ketensamenwerking niet blijft hangen in goede bedoelingen. 

Deelname is gratis. Aanmelden kan Hier. Naderhand ontvang je meer achtergrond en een uitgebreider programma. Het evenement begint met een inloop om 14.30 uur. De afsluiting is met een buffet vanaf 18.00 uur.