Subsidieregelingen toekomstbestendige bedrijventerreinen online

Subsidieregelingen toekomstbestendige bedrijventerreinen online
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben recent de subsidieregelingen toekomstbestendige bedrijventerreinen vastgesteld. Hiervoor is tot eind 2022 4,74 miljoen beschikbaar. Een kwart van het geld is gereserveerd voor het leveren van expertise en procesondersteuning om plannen verder te helpen.

De rest is bedoeld voor de realisatie van projecten die een laatste zetje nodig hebben. De regelingen zijn gericht op de breedte van het begrip toekomstbestendigheid: organiserend vermogen, herstructurering, energietransitie, circulaire economie, digitale ontsluiting, biodiversiteit, klimaatadaptatie, slimme en schone mobiliteit, weerbaarheid, sport en ontmoeting. Hiermee kunnen zowel integrale als sectorale projecten worden bediend.
Op 2 november openen de regelingen en kunnen aanvragen worden ingediend. Vanaf vandaag zijn de regelingen en aanvraagformulieren online beschikbaar via:         

Procesondersteuning:
https://www.gelderland.nl/Subsidies/Toekomstbestendige-bedrijventerreinen-Procesondersteuning
Realisatie fysieke maatregelen:
https://www.gelderland.nl/Subsidies/Toekomstbestendige-bedrijventerreinen
 

Wil je aan de slag met een project, neem dan contact op met een van onze accountmanagers werklocaties. Wij komen graag vroegtijdig in gesprek om te kijken wat nodig is om projecten verder te brengen. Als een financiële bijdrage nodig is kijken we eerst naar inzet van revolverende middelen en is subsidie het sluitstuk.