Subsidie provincie voor snellader ZE-voertuigen

Subsidie provincie voor snellader ZE-voertuigen
De installatie van een DC-snellader op eigen terrein valt sinds 4 september onder een nieuwe subsidieregeling van Provincie Gelderland. De subsidie van een snellader, die ook voor anderen toegankelijk is, bedraagt 30 procent van de subsidiabele kosten, met een maximum van 60.000 euro.

Voor een DC-snellader met een semi-publieke opstelling in combinatie met een stationaire batterij bedraagt dit naar verwachting ook 30 procent van de subsidiabele kosten, met een maximum van  100.000 euro .
 
De provincie Gelderland wil met deze regeling de aanleg van het aantal oplaadlocaties voor zware voertuigen versnellen.
Specificaties
Subsidie kan worden verleend voor de koop of lease en installatie van een DC-snellader voor logistieke voertuigen die een semi-publieke opstelling heeft, eventueel in combinatie met een stationaire batterij. De voorwaarde die hierbij hoort is dat de snellader overdag, minimaal 6 uur per werkdag, tegen een redelijke vergoeding, beschikbaar is voor derden. 
https://www.gelderland.nl/subsidies/dc-snellader-en-stationaire-batterij
 
Voorwaarden voor
  • de laadpaal zijn o.a. CCS2 of MCS-stekker, laadvermogen van 250 kW of meer, voldoende ruimte om met een trekker-oplegger combinatie van 16,5 meter vooruit te bereiken en in de provincie Gelderland geïnstalleerd. 
  • de stationaire batterij zijn een opslagcapaciteit van minimaal 300 kWh, een vermogen van minimaal 150 kW, communiceert met de DC-snellader, geschikt voor portfoliomanagement, balancering van het elektriciteitsnet of netcongestiemanagement en in de provincie Gelderland wordt geïnstalleerd. 

Subsidie wordt geweigerd als de koop- of leaseovereenkomst voor de DC-snellader en stationaire batterij voor ontvangst van de aanvraag is ondertekend.

Meer informatie over aanvragen: c.zweers@gelderland.nl