Statushouders met een vorkheftruckdiploma klaar voor bedrijven

Statushouders met een vorkheftruckdiploma klaar voor bedrijven

Carla Neven, Werkzaak Rivierenland:

'Het is voor Werkzaak Rivierenland telkens weer maatwerk om statushouders, mensen met een verblijfsvergunning, opleiding en vaardigheden te geven om aan het werk te kunnen. Uiteindelijk in vast dienstverband, maar tot die tijd zijn er mogelijkheden voor werkgevers deze mensen een kans te gunnen én iets aan de behoefte van medewerkers te doen. Wij kunnen daarbij helpen.
Iedere statushouder heeft een lange weg om tot opleidingen te geraken. Ze zijn verplicht in te burgeren, krijgen allerlei maatschappelijke activiteiten aangeboden om onze samenleving te leren kennen en komen in aanmerking voor opleidingen. Maar allereerst zullen ze de taal moeten leren, je komt niet ver zonder de wereld om je heen te begrijpen en te verstaan.
Voor Werkzaak werk ik in het cluster statushouders, ik heb tientallen kandidaten in portefeuille. Ook voor andere doelgroepen zijn er dergelijke clusters. We beginnen met het samen maken van een plan van aanpak. Een belangrijk onderdeel daarvan is een toets die kandidaten in hun eigen taal kunnen invullen, en die daarna voor ons wordt vertaald. Ze beschrijven daarin wat ze willen, wat ze kunnen en hoe hun privésituatie is of was. Want ook het welbevinden is een belangrijk gegeven. Je hoofd moet staan naar een nieuw leven opbouwen in een voor jou niet zo bekende omgeving.
Voor statushouders en anderstaligen zijn we zo op de opleiding voor het certificaat vorkheftruckchauffeur gekomen. In het rivierengebied neemt transport en logistiek immers een belangrijke plaats in. Voor het opzetten van zo’n leergang heeft Werkzaak het Open Leercentrum dat allerlei korte trainingen biedt met een specifiek doel. Maar al snel bleek de training door een reguliere docent uit het bedrijfsleven voor deze groep mensen te snel te gaan; ze konden de cursus in de gegeven tijd niet afronden. Niet iedereen heeft ons Nederlands tempo. Ik heb hem zelf ook gevolgd en het was best een pittige opgave. Daarom is de leerstof aangepast aan de vaardigheden, zonder het niveau uit het oog te verliezen. Daarin is veel beeldmateriaal aangebracht, met meteen een verklaring van de vaktermen en aanduidingen die je in magazijnen moet kennen. Dat werkte veel beter, we hebben zeven kandidaten die alle geslaagd zijn en aan het werk willen. In mei beginnen we met de volgende training. Dat kan bijvoorbeeld met behoud van uitkering of een andere vorm van subsidiëring. Wij kunnen de ondernemers op dat terrein veel uit handen nemen, neem maar contact met me op: cneven@werkzaakrivierenland.nl '