Samenwerking Logistics Valley en ROC versterkt

Samenwerking Logistics Valley en ROC versterkt
Het project Ondernemend Rivierenland van ROC Rivor wordt samen met ondernemers in de regio gerealiseerd. Logistics Valley Rivierenland en ROC Rivor tekenden onlangs de samenwerkingsovereenkomst die deelname van Logistics Valley verzekert.
Ondertekenaars waren Frank Engelbart namens de logistieke sector en Natasja van Duijn namens ROC Rivor. De medewerking houdt onder meer in deelname in werkgroepen en ontwikkelgroepen, realisatie van bedrijfsprojecten in de vorm van praktijkopdrachten voor mbo, maar ook hbo-studentenstudenten, maar ook gastlessen en docentenstages waar nodig. Maar de overeenkomst behelst ook de belofte, ROC bij te staan waar het de organisatorische of bestuurlijke inrchting betreft van het project. Vele andere partners in Ondernemend Rivierenland ging Logistics Valley al voor. De resultaten van het project worden digitaal beschikbaar gemaakt.