‘Robotisering doet veel met mensen’

‘Robotisering doet veel met mensen’

Het Logistiek Café


Het Logistiek Café in het Huis van de Logistiek op 13 januari bood een kijkje in de keuken van Raymond Tukker en Martijn Bakker van TICM, die voor grote distributeurs als AH, Mexx, Wehkamp en Schiphol mechanisatie en robotisering van hun distributiecentra en warehouses ontwerpen en implementeren.

Het komend Logistiek Café is op woensdag 27 mei en gaat over lobbyen voor verbeteren van infrastructuur.
En natuurlijk was er bier en waren er bitterballen. Elkaar spreken is bijna even belangrijk als een inspirerende presentatie in het Huis van de Logistiek.
Hoe ga je van manueel naar gemechaniseerd en hoe ga je om met robotisering, want je vervangt menskracht. Het bleek niet alleen te gaan om de vraag: wat gaat het kosten en wat levert het op.

Bakker: “Het is zaak de gebruikers van het distributiecentrum zo vroeg mogelijk bij ontwerp en bouw te betrekken. Natuurlijk verbouw je of bouw je nieuw met de wens stijgende prestaties en dalende kosten te realiseren. Maar een project vraagt méér van een organisatie, je hebt niet alleen een blauwdruk en nieuwe software nodig, je moet ook kennisontwikkeling van je organisatie beginnen en die kennis borgen. Want de tendens in distributiecentra is dat banen daar meer en meer een technische achtergrond krijgen, van beheer van het systeem tot de technische uitvoering van onderhoud en het werk van de de operators.Met robotisering veranderen de functies en de rolverdeling in de organisatie. Niet alleen het gebouw moet worden aangepast. Dat vraagt van de ondernemer of leidinggevende inzicht in wat aan de menselijke kan nodig is.”

Geef als leidinggevende vooral vertrouwen en communiceer open.”


Raymond Tukker: “En staat het systeem er eenmaal, realiseer je dan dat de ingebruikname een project op zich is, dat moet worden gedragen door de organisatie. Maar denk ook om goede rapportagestructuur, voldoende support van leveranciers, je eigen competenties en je informatieniveau. Het beste is als uitgangspunt voor dit soort van project de gehele levensloop van je distributie- en opslagapparaat te zien. Zo hebben wij dat meermalen voor opdrachtgevers uitgevoerd en begeleid. En neem daarbij mee de impact op de buitenwereld, op je eigen organisatie, en het effect op je supplychain. Geef als leidinggevende vooral vertrouwen en communiceer open.”

Het komend Logistiek Café is op woensdag 27 mei en gaat over lobbyen voor verbeteren van infrastructuur.
‘Robotisering doet veel met mensen’