'Rivierenland doet ertoe als knooppunt logistiek'

'Rivierenland doet ertoe als knooppunt logistiek'
Logistics Valley Rivierenland, Tiel en omgeving, wordt door het Rijk, en de provincie Gelderland, aangemerkt als belangrijk knooppunt in de Gelderse logistieke corridor richting oosten.
“Wat niet inhoudt dat meteen de A15 wordt verbreed. Maar voor ons is belangrijk dat we nu beter worden gehoord”, stelt Ryan Bevers, adviseur economie van de gemeente Tiel.
Tiel, Nijmegen en ook Doesburg worden door de provincie Gelderland aangemerkt als belangrijke knooppunten in de logistieke as van de haven van Rotterdam richting het Europese achterland. Logistics Valley is één van de manieren waarmee het vestigingsklimaat in die corridor wordt verbeterd. “En we worden als bovengemiddeld knooppunt in het MIRT van het Rijk genoemd. Dat is het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport. Rivierenland doet ertoe. Daar zijn we natuurlijk zelf van overtuigd, de gezamenlijke gemeenten hebben een regionaal programma  bedrijventerreinen vastgesteld en werken samen in de verkoop van bedrijfskavels middels het Regionaal Acquisitie Punt. Doel is de bedrijventerreinen in Rivierenland te clusteren, om versnippering en het opschieten van grote hallen op allerlei plekken te voorkomen. Houd het mooie landschap mooi. Als knooppunt voldoen we aan tal van voorwaarden: er wordt door alle betrokkenen, overheid, onderwijs en ondernemers, samengewerkt, bijvoorbeeld in een platform als Logistics Valley. Maar we hebben ook spoor, snelwegen en ontsluiting via het water met de containerterminal CTU op het bedrijvenpark Medel en de industriehaven voor bulkgoederen op het bedrijventerrein Kellen. We moeten zorgvuldig zijn, de planologische ruimte in het gebied is immers beperkt. Met toekomstgerichte plannen wordt investeren in dit gebied aantrekkelijk gemaakt. Een vorige versie van het bestemmingsplan voor de uitbreiding van Medel met 48 hectare sneuvelde enkele jaren geleden. De stikstofproblematiek bleek te groot. Maar de milieucategorieën voor bebouwing zijn bijgesteld en ook aardgasloos bouwen is erin opgenomen. De gemeenteraad van Tiel heeft een nieuw bestemmingsplan vastgesteld. Zodra dit plan onherroepelijk wordt kunnen er weer grote logistieke bedrijven terecht in dit knooppunt.”
”Opgenomen zijn in het MIRT betekent niet dat je bijvoorbeeld snel de verbreding van de A15 tegemoet kunt zien. Dat soort veranderingen nemen vele jaren in beslag. Maar stel dat je iets nieuws wilt, dan ben je door deze vernoeming een gesprekspartner, je komt aan tafel op het ministerie. We hebben veel te bieden: weg, water en spoor, een centrale ligging die ideaal is voor nationale distributie. Rivierenland is nu ook vertegenwoordigd in een nationaal overleg van alle knooppunten die het Rijk als zodanig aanmerkt. Daar leren we van, bijvoorbeeld hoe we multimodale kansen beter kunnen benutten.”