Railterminal Gelderland ruimtelijk inpasbaar

Railterminal Gelderland ruimtelijk inpasbaar
De Railterminal Gelderland (RTG) is ruimtelijk inpasbaar. Dat blijkt uit het Inpassingsplan en de Milieu Effect Rapportage, die Gedeputeerde Staten ter besluitvorming voorleggen aan Provinciale Staten (PS).

Wanneer PS het inpassingsplan vaststellen,  zetten zij een belangrijke volgende stap richting realisatie van de RTG. Naar verwachting nemen PS op 7 juli een besluit.
Hier meer informatie, inclusief milieumaatregelen, inpassingsplan, investeringen en onteigeningsprocedure.