Practoraat Beroepsonderwijs in Logistics Valley

Practoraat Beroepsonderwijs in Logistics Valley
In het Practoraat Beroepsonderwijs in Logistics Valley wisselen het logistieke beroepsonderwijs en het werkveld kennis en ervaring uit. Het doel is om de aansluiting tussen onderwijs en praktijk te verbeteren en studenten relevant en aantrekkelijk onderwijs te bieden door nauwe samenwerking.
 

Doelen

De opdracht voor het practoraat is in eerste instantie kennis te ontwikkelen als basis voor een kwaliteitsimpuls van het logistieke middelbare beroepsonderwijs. Vooralsnog heeft het practoraat de volgende aandachtsgebieden:
-Matching van kennisvragen vanuit het logistieke bedrijfsleven en de kennisontwikkeling binnen de drie roc’s;
-Een bijdrage leveren aan de kwaliteitsagenda van het mbo in de regio;
-Het opstellen van programma’s voor praktijkonderzoek in de logistieke sector.

Binnen het practoraat streven we ernaar om op een gerichte en systematische manier het logistieke onderwijs te verbinden aan praktische vraagstukken uit het logistieke bedrijfsleven in de regio’s Nijmegen, Rivierenland, Liemers en Achterhoek. Daarnaast participeren docenten en studenten van de drie deelnemende opleidingen in activiteiten van het practoraat.
Practoraat: Ronald Beckers.

Voor meer informatie, bekijk de video
 


Onderzoek:


Onderzoek wordt binnen het practoraat geïnitieerd en gecoördineerd door de practor. De practor doet dat samen met het management en de docententeams van de drie roc’s en het regionale bedrijfsleven. Ook is het Kennis DistributieCentrum (KennisDC) Logistiek Gelderland van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) betrokken. Het onderzoek wordt uitgevoerd door studenten van de opleidingen onder regie van de docenten in (nog vorm te geven) labs.