Personenmobiliteit verduurzamen

Personenmobiliteit verduurzamen
Elke slimme reiziger extra telt, ook in onze regio. Zeker ook nodig in het licht van de groei van de Groene Metropoolregio (GMR) in wonen en werk. Dit vraagt van (maatschappelijke) werkgevers nieuw toekomstbestendig beleid met ruimte voor slimme en duurzame mobiliteitsoplossingen. Het Programma Slim & Schoon Onderweg ondersteunt en helpt daar graag met ons aanbod, kennis, expertise, best-practises en meer. Meer mensen op de fiets of het OV levert altijd een positieve business case op voor zowel medewerker als werkgever: meer vitaliteit, minder uitstoot, betere doorstroming, minder parkeerdruk, lagere kosten en het vergroot je imago als moderne werkgever. En gelukkig komen veel collega’s al op de fiets, dus ambassadeurs genoeg. Een goede eerste stap is het verkrijgen van inzicht en overzicht aan de hand van data. Hiervoor bieden wij kosteloos onze mobiliteitsscan aan. Ook voor vervolgstappen hebben wij relevant aanbod.

Wat het team concreet voor u als werkgever kunnen doen is:
  • Een Mobiliteitsscan om inzicht te krijgen in het veranderpotentieel van het woon-werkverkeer van jouw organisatie.
  • Strategisch mobiliteitsadvies om inzicht te krijgen in de effectiviteit én samenhang van mobiliteitsmaatregelen.
  • Advies over het besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit.
  • Diverse tips over thuiswerken, deelmobiliteit, parkeervoorzieningen of -problematiek, mobiliteitsbudget, stimulering fietsgebruik etc.
  • Verder zijn er diverse challenges en andere acties die gebruikt kunnen worden om waar nodig medewerkers te verleiden om reisgedrag aan te passen.
 
Lees meer op de website Slim & Schoon Onderweg