Opleiding logistiek middenkader gestart

Opleiding logistiek middenkader gestart

De leergang is ontwikkeld door Avans Hogeschool en ROC Rivor en resulteert in een certificaat op HBO-niveau. Zij zorgen voor de lesstof en deskundige docenten. ROC Rivor verzorgt de begeleiding van de cursisten: dat doen Bauke Felix en Adrie Pol.


Logistics Valley Rivierenland faciliteert de hbo-opleiding, provincie Gelderland maakt hem financieel mede mogelijk.

De opleiding is een initiatief van de rivierenlandse logistieke ondernemers zelf, zo vertelden Stefan Vonk en Angelique Loos, beiden leiding gevend aan de gelijknamige logistieke bedrijven. “Het is de wens van ondernemers om meer samenwerking te creëren, kennis te delen en van elkaar te leren. We komen elke zes weken bij elkaar om te praten over imago, onderwijs en arbeidsmarkt en HR. Alleen in samenwerking kunnen we vooruit komen, met name op gebied van de arbeidsmarkt leven er veel vragen. Het middenkader wordt in de logistieke sector steeds belangrijker, daar horen vaardigheden bij. Middenkader is steeds meer bezig met personeelszaken, we willen met deze opleiding tools aanreiken om die rol goed te kunnen invullen.”

Structuur

Docent Bauke Felix zette de structuur van de cursus uiteen. “We zien dit als een opleiding van en voor de regio. Er is veel ruimte voor vaardigheden en interactie, je kunt van elkaar leren. Maar het gaat ook over leidinggeven, ontdekken waar je motieven en weerstanden liggen, communicatiestijlen en gesprekstechnieken. En er is een deel bedrijfsvoering, want ook de cijfers zijn belangrijk in deze sector.”

Opleiding logistiek middenkader gestart