Onderzoek laadinfra ZE-transport Gelderland begonnen

Onderzoek laadinfra ZE-transport Gelderland begonnen
De provincies Gelderland en Overijssel starten met het in kaart brengen van de behoefte aan laadinfrastructuur voor bestelwagens en vrachtwagens op bedrijventerreinen in Gelderland en Overijssel. Het gaat om 528 bedrijventerreinen in Gelderland en 100 bedrijventerreinen in Overijssel.

Laadinfrastructuur voor de logistieke sector vraagt om een eigen aanpak. Deze eerste stap laat zien welke en hoeveel laadinfrastructuur waar en wanneer nodig is, of dat ook in het elektriciteitsnet past en hoeveel ruimte dit vraagt. Zowel op eigen terrein als op openbare locaties.
Alle informatie wordt verwerkt in kaarten en duidelijk inzichtelijk gemaakt op bedrijventerreinniveau. Deze plankaarten geven inzicht in de behoefte aan laadinfrastructuur, het ruimtegebruik en de netcapaciteit. Met deze inzichten kunnen gemeenten, netbeheerders en bedrijven vervolgens de uitvoering voorbereiden. Dit is gezien het beslag op de infrastructuur van het elektriciteitsnetwerk, het ruimtebeslag en het verduurzamen van de mobiliteit een ingewikkelde puzzel. De plankaarten worden eind 2023 opgeleverd.

Voor gemeenten en ondernemers in Gelderland en Overijssel met vragen over laadinfra is er een speciale technisch adviseur logistieke laadinfrastructuur. Deze adviseur helpt hen bij vragen over het laden van logistieke voertuigen, bijvoorbeeld over het laden op eigen terrein, het snelladen onderweg of het vormgeven van een collectief of openbaar laadplein.

Voor meer informatie kunt u  terecht bij Christiaan Zweers, logistiek makelaar en regisseurLVLA: christiaan@logisticsvalley-liemersachterhoek.nl of 06-21810121

oktober22