Ondernemers, overheid en onderwijs ontmoeten elkaar in Logistiek Café

Ondernemers, overheid en onderwijs ontmoeten elkaar in Logistiek Café
Het eerste Logistiek Café van Logistics Valley Rivierenland op woensdag 13 november leverde vooral een geanimeerde reeks gesprekken op tussen ondernemers, onderwijsbestuurders en vertegenwoordigers van gemeenten en provincie. Precies de bedoeling van deze bijeenkomst, bedoeld voor partners van Logistics Valley Rivierenland. Inmiddels zijn meer dan 30 organisaties partner van Logistics Valley Rivierenland.
Frank Engelbart van Logistics Valley Rivierenland, legde de aanwezigen de werkwijze en de bestaansreden van Logistics Valley Rivierenland uit: verbinding leggen tussen ondernemers, projecten uitvoeren waar zíj behoefte aan hebben en achter de schermen een bestuurlijk fundament leggen waarin overheden, onderwijs als de ROC’s en de HAN en ondernemers elkaar versterken. “Maar vooral willen we zeggen: dit Huis van de Logistiek is van jullie en voor jullie. Je kunt er gebruik van maken, bijeenkomsten houden en ons, de werkers van Logistics Valley Rivierenland er aanspreken. Want we pionieren hier niet alleen, er zijn nóg twee van dit soort hotspots, in de Achterhoek-Liemers en in Nijmegen. Wat hier gebeurt gaat ook elders op, en andersom. We werken alledrie samen met de provincie Gelderland, elk met ons eigen karakter, dat wel.” Partners van Logistics Valley Rivierenland krijgen onder meer drie tot vier keer per jaar dit Logistiek Café aangeboden, een kans om hun netwerk in transport en logistiek in deze regio uit te breiden.

Het bestuur van Logistics Valley Rivierenland stelde zich ook voor: de zes leden vertegenwoordigen organisaties als VNO-NCW en Werkzaak, maar ook ROC, bedrijven als Hitachi en de regiogemeenten. Voorzitter Frans van Rijn: “Willen we vooruit, nadenken over de grote vraagstukken als duurzaamheid en innovatie, maar ook bereikbaarheid van het gebied of ruimtelijke inrichting ervan, dan moeten we het samen doen. Je komt verder door onderling de overeenkomsten te benadrukken in plaats van de verschillen.”

Pojectleider Elise Gerritsen van het project “Huis van de Logistieke Samenwerking” met de Logistieke Ondernemers Rivierenland benadrukte dat vooral de onderlinge samenwerking, maar ook het aandragen van ideeën voor nieuwe projecten gewenst is voor de ondernemers in transport en logistiek. “Jullie input is belangrijk, net als jullie actieve deelname bij een van de pilots die we draaien, de opleiding voor logistiek middenkader.”
Waarna de ondernemers werd gevraagd onderling die ideeën voor projecten voor de komende vier jaar met elkaar te bespreken en op papier te zetten. Dat gebeurde rond vier thema’s: arbeidsmarkt, innovatie & duurzaamheid, business development en de fysieke bedrijfsomgeving (bedrijfsterreinen en infrastructuur).

Tot slot waren er de beloofde bitterballen en bier, gepaard met de aankondiging van het tweede Logistiek Café op 13 januari 2020, met als gastspreker Raymond Tukker, de man die de mechanisatievoor de AH- en Bol.com distributiecentra ontwikkelde.
Ondernemers, overheid en onderwijs ontmoeten elkaar in Logistiek Café