'Nu al nadenken over ná corona’

'Nu al nadenken over ná corona’
“We maken een landkaart van hoe logistiek en tranport er in de tijd ná corona uit gaat zien in onze regio. We kunnen onze partners het beste helpen met kennis aanbieden” zegt Frans van Rijn, voorzitter van Logistics Valley Rivierenland.
“Ik wil graag focussen op wat kan. Het is voor ons zeker dat dat een aantal sectoren die onze branche bedient, worden geraakt, met gevolgen voor de logistiek, verladers en vervoerders. Ben je afhankelijk voor zo’n sector die wordt geraakt, dan kun je beter nu al nadenken over wat je antwoord daarop wordt, anders ben je te laat. Het is duidelijk dat producenten zich gaan bezinnen op hoe ze produceren, en op welke manier ze dat product willen vervoeren. Door deze crisis gaan ze óók inzien dat produceren en op de markt brengen een heel grote impact op het milieu heeft, mogelijk wordt er ook gewoon minder nieuw gemaakt. Het is voor mij zeker dat de economie gaat veranderen, permanent of semi-permanent. Dat is afhankelijk van hoe lang deze crisis duurt.”
“De eerste stap zal zijn, een onderverdeling te maken in sectoren en branches, die hebben vast elk een verschillend vooruitzicht. Het gaat om feitelijke kennis, niet om wat je opdrachtgever of je leverancier je zegt. Met die feiten kun je wat, als je wilt, want er zal altijd weerstand zijn. Maar dit is waar de echte ondernemers komen bovendrijven. Als ze tenminste de energie nog hebben, of de tijd om die verandering door te voeren. Er zal ook een schifting zijn, maar hoe eerder je op het veranderende landschap van je bedrijfstak reageert, hoe kleiner je verlies. Omschakelen zal in veel gevallen nodig zijn, doe dat op basis van kennis, niet op de emotie van het moment.”
Öm me heen hoor ik ook dat er bij sommigen niets veranderd lijkt, dat markten in Zuid-Europa zelfs weer werk opleveren, maar in andere sectoren waar logistiek en transport bij horen, is de terugval dramatisch. Het wordt niet meer zoals het was, neem de voedselbranche, daar verschuift het van bevoorraden van winkels naar thuisbezorging. Door dat soort zaken in beeld te brengen, kunnen we de partners van Logistics Valley Rivierenland helpen. Dat doen we niet alleen, daar betrekken we bijvoorbeeld ook de HAN bij. Je kunt makkelijk denken aan herstel, hopen ook, maar ik wil dat wij kunnen zeggen op basis van onderzoek wat de nieuwe werkelijkheid wordt. Daar help je ondernemers mee.”
Logistics Valley Rivierenland houdt contact met de partners en ondernemers en wil gesprekspartner zijn bij het beantwoorden van vragen. Zie de website www.logisticsvalleyhelpt.nl voor de deskundigen die zich inzetten, en hoe ze te bereiken zijn.