Noodklok luidt door chauffeurstekort

Noodklok luidt door chauffeurstekort
Nu de economie weer op normale snelheid komt, neemt het tekort aan vrachtwagenchauffeurs toe. Het Sectorinstitituut Transport en Logistiek verwacht de komende jaren alleen al aan vervanging van uittredende chauffeurs 7800 vacatures.
In totaal zijn er tot 2025 zo’n 15.000 werknemers in transport en logistiek te vervangen.
Het Sectorinstituut onderzocht de krapte op de arbeidsmarkt, die niet alleen voor chauffeurs geldt, maar ook voor loodsmedewerkers, planners en it-specialisten. Bij de chauffeurs gaan er velen met pensioen, en aanwas vanuit onderwijs is gering. Een kans bieden de herintreders en zij-instromers, zo blijkt uit het onderzoek. Maar verwacht in aantallen geen wonderen: in mei dit jaar kenden Rivierenland, Nijmegen, Achterhoek en Midden-Gelderland alleen al 609 chauffeursvacatures.
De branche heeft onder werkzoekenden en schoolverlaters geen goede naam. Het werk wordt matig betaald, de waardering is gering (behalve in tijden van corona wanneer de transportsector in de categorie held valt omdat de bevoorrading geen dag stilviel). Verder geven respondenten aan dat het werk eentonig is, stressvol en fysiek zwaar. Onder vrouwen is het beroep niet populair: er ontbreken in Europa te veel veilige rust- en parkerplaatsen.
Door de huidige coronacrisis leek het probleem van het tekort aan goede, gekwalificeerde chauffeurs even naar de achtergrond verdwenen. Maar schijn bedriegt, zo waarschuwen onderzoekers van onderzoeksbureaus Policy Research Corporation en Panteia. Zij hebben in opdracht van het NIWO (Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie) een studie uitgevoerd naar de toekomstverwachting: ‘Het wegtransport gedurende COVID-19 en nadien’. In het rapport valt te lezen dat er door de coronacrisis minder ritten waren, en het tekort klein leek. Maar dat slaat nu dus snel om.
Ingrid Ruyters, sectoradviseur van het Sectorinstiutuut onlangs in een webinar over deze kwestie van Logistics Valley: “Het beeld is verontrustend. Kort gezegd komt het erop neer: communiceer meer, beter en luister vaker naar de medewerkers. Jongeren bereiken doe je wanneer je die kwesties oplost, de balans werk-privé verbetert, redenen geeft om zich te binden aan het bedrijf en zicht biedt op carrière-mogelijkheden. En ze willen een goed contact met hun leidinggevenden. 17 procent van de ondervraagden is daar ontevreden over. Kortom: structureel meer aandacht aan ze geven.”