Nieuwe raiterminal Valburg: inspraak open

Nieuwe raiterminal Valburg: inspraak open
Gedeputeerde Staten hebben het ontwerp-inpassingsplan voor de Rail Terminal Gelderland bij Valburg ter inzage gelegd. Iedereen kan van 10 september tot en met 21 oktober 2020 reageren op het plan, dat een plek krijgt naast de A15..
Ook het bijbehorende Milieueffectrapport (MER), de passende beoordeling, twee ontwerp-omgevingsvergunningen (Wet natuurbescherming en waterwet) en het ontwerpbesluit voor hogere grenswaarden (geluid) liggen ter inzage.  
Gedeputeerde Christianne van der Wal: “Met dit herziene inpassingsplan zetten we een volgende, nieuwe stap op weg naar het mogelijk maken van de railterminal Gelderland. Door gebruik te maken van de bestaande Betuweroute, kunnen ondernemers via de railterminal Gelderland goederen overladen van weg naar spoor. Dat is niet alleen goed voor de regionale economie en bedrijven, maar leidt ook tot minder uitstoot bij het vervoer van goederen. We compenseren de stikstof en we investeren in gebiedsmaatregelen om de effecten van de railterminal te beperken.”
Afhankelijk van COVID-19 houdt de provincie op 13 en 14 oktober 2020 inloopbijeenkomsten in Watergoed aan de Tielsestraat 129 in Valburg. Reacties op de stukken beantwoorden en verwerken de Staten waar nodig in het definitieve inpassingsplan. Naar verwachting valt het definitieve besluit van Provinciale Staten over het inpassingsplan begin 2021.