Nieuwe module kaderopleiding: Bedrijfsvoering

Nieuwe module kaderopleiding: Bedrijfsvoering
Het idee is van Logistics Valley Rivierenland, practor Sjoerd Wensink bracht de partijen bijelkaar: ROC Rivor, HAN en Logistics Valley. Het resultaat: dit najaar start de module Bedrijfsvoering van de opleiding Logistiek Middenkader bij Logistics Valley Rivierenland in Tiel.
“Ik werk voor de HAN, maar de drie ROC’s in Tiel, Nijmegen en Doetinchem hebben mij aangesteld om het contact tussen de opleidingen en het bedrijfsleven te verbeteren. Het doel is de opleiding Logistiek te verbeteren en verder te ontwikkelen, samen met het bedrijfsleven. De leergang Bedrijfsvoering is daar een voorbeeld van. De mbo-opleidingen zijn vooral praktijkgericht, de hbo-opleiding gaat meer over tactische inzichten. Tussen die twee in biedt de HAN een niveau-5 opleiding van twee jaar, die we Associate Degree noemen. Daarmee zorg je dat mensen van een mbo-niveau op een goede manier kennismaken met de manier van denken en leren van hbo. Wanneer je de volle opleiding doet, heb je dan je diploma in nog eens twee jaar erna. Maar voor mensen die al werken, voor de ondernemers, is een flexibeler oplossing nodig, zoals deze middenkaderopleiding. Wat in de stof blijft is een zekere theoretische basis, en het uitwerken van opdrachten in het eigen bedrijf, zoals de opleiding op de HAN ook kent. Het is de bedoeling bedrijven te helpen door enerzijds de kennis en vaardigheden van de cursisten te vergroten, anderzijds ervoor te zorgen dat ze zelf voldoening hebben uit wat ze leren. Want we werken zo ook aan het streven ‘een leven lang leren’. “
“Wie in de logistiek een kaderfunctie vervult, werkt met een bepaald systeem in zijn of haar bedrijf. Maar dat is ooit zo ingericht, dus wat doe je wanneer er bijvoorbeeld een nieuwe opdrachtgever komt? Dan is het zaak te besluiten wat er voor aanpassing of vernieuwing moet komen. Wat er nodig is, en wat vooral niet. Hoe kun je de klant het beste van dienst zijn, kortom, je moet strategisch en tactisch kunnen nadenken. Of beter gezegd, mee erover nadenken. Wat is het primair proces, maak daar een analyse van, budgetteer en plan en implementeer de optimalisatie van het proces. Dat in kaart brengen en meewerken aan de veranderingen, daar krijg je in deze opleiding de gereedschappen voor. Zo werk je aan een betere, fittere organisatie, met perspectief voor de toekomst.”
“De inhoud van de lessen is in handen van Adrie Pol van het ROC, en Elise Gerritsen van Logistics Valley, maar ook de twee trekkers van deze opleiding op de HAN zijn aangehaakt en een van hen zal mogelijk lesgeven.”
Aanmelden kan bij Elise Gerritsen: elise@logisticsvalley-rivierenland.nl