'MKB is de kracht van Oost-Nederland'

'MKB is de kracht van Oost-Nederland'
‘Het mkb is de kracht van Oost-Nederland, we hebben verbonden regionale netwerken, de kennisinstituten en de ruimte. Laat Oost-Nederland de proeftuin zijn voor het Rijk, zodat pilotprojecten kennis opleveren voor andere regio’s. Dat is onze boodschap aan Den Haag nu.”
Anoesjka Wintjes is programmamanager Lobby&Branding van Regio Rivierenland -inmiddels meer bekend als Fruitdelta Rivierenland- en lid van de werkgroep Nederland Slim Benutten van Oost.nl waarin acht regio’s in Gelderland en Overijssel samen spreken over vernieuwen en ontwikkelen van sectoren als landbouw, woningbouw, energietransitie en nieuwe technologieën. “We hebben als regio’s veelvuldig gesprekken om ervoor te zorgen dat iedereen een overzicht krijgt van allerlei inhoudelijke processen. En wij zijn dan Fruitdelta, Foodvalley, Cleantech Regio (met plaatsen als Apeldoorn, Zutphen en Deventer), Health Valley, Arnhem/Nijmegen, de Achterhoek, Twente en Regio Zwolle. En de beide provinceis. Daarbij breng ik het overzicht in dat ik heb van projecten in onze regio, bijvoorbeeld van Logistics Valley, die worden uitgevoerd in samenwerking met de provincie.” In de Regio Rivierenland werken acht gemeenten samen.
“Als samenwerkende regio’s hebben zijn we begonnen met op de kaart zetten van Oost Nederland bij het Rijk en vooral bij de politieke partijen in Den Haag. We willen bij de komende verkiezingen en de daarop volgende coalitievorming in beeld zijn en blijven. Het directe overleg met ministeries en kabinet wordt natuurlijk vanuit de provinciebesturen gedaan. Maar het is met lobbyen vooral: zorgen dat men daar weet dat we er zijn en wat we te bieden hebben. Zodat we als regio’s straks niet helemaal opnieuw hoeven beginnen wanneer er bijvoorbeeld innovatiefondsen opengaan. Ik ben er niet om het geld binnen te halen, dat moeten die netwerken en instanties natuurlijk zelf doen, maar wij als vertegenwoordigers van de regio’s doen al lobbyend het voorwerk, we zorgen voor een eerste kennismaking. Daarom ook is het belangrijk dat wij weten wat er in projecten als Logistics Valley omgaat, zodat we de onvermijdelijke vraag van ministeries kunnen beantwoorden, die altijd komt wanneer we aangeven dat we hulp nodig hebben bij innovatie: en waarvoor dan wel?”
“We hebben geen permanente vertegenwoordigers in Den Haag, of in Brussel. Dat hebben regio’s als Arnhem-Nijmegen of Food Valley wél. Bovendien hebben die universiteiten in hun regio, dus al veel meer contacten dan onze regio die bijvoorbeeld heeft. Maar wij hebben het mkb, en daar is Den Haag zich goed van bewust. Oost Nederland heeft besloten aan te haken bij rijksbeleid, door aan te geven dat we willen samenwerken, pilots willen uitvoeren en al veel moois inzake technologie, de transitie van energieproductie of de land- en tuinbouw in huis hebben. Met daarachter eigenlijk de oproep: zorg dat er  middelen naar Oost Nederland komen, want we hebben het mkb, regionale netwerken, de kennis en de ruimte. Niet voor niets heet de hele campagne: Nederland Slim Benutten.”