‘Maak logistiek bekender en interessanter’

‘Maak logistiek bekender en interessanter’
De Dag van de Logistiek is in voorbereiding, in oktober wordt hij gehouden, wind en weder dienende. Het is nodig: de branche schreeuwt om nieuwe medewerkers.
En juist nu blijkt, dat de ROC’s in de Logistics Valley, Tiel, Nijmegen en Doetinchem, een sterk afgenomen aantal aanmeldingen voor het nieuwe studiejaar hebben. De branche heeft, ondanks economische tegenwind, nieuwe medewerkers nodig, en wil de mensen die al in dienst zijn, behouden.
Directeur Marian Alberts van ROC Rivor: “We moeten het werken in de logistiek niet alleen beter bekend maken bij jeugd en jongeren, maar ook laten zien dat er veel technologie en IT bij komt kijken. Daar denken we als ROC’s ook over na. In elk geval zijn we van plan voor de verwijzers naar de ROC’s, docenten, dekanen, werkcoaches van Werkzaak bijvoorbeeld, weer een informatiemiddag te gaan houden. Het beeld moet weer eens opgefrist worden. Alles om te laten zien dat het niet alleen leuk werk is, maar ook een branche waarin doorgroeien mogelijk is, tot aan hbo-niveau aan toe. Tegelijkertijd moeten we intensiever met de werkgevers samenwerken. Dat doen we al door hun mensen op te leiden, maar door ook mensen die al in dienst zijn de mogelijkheid te bieden opleidingen in eigen huis te volgen, maak je het werk interessanter en kun je za vasthouden voor jouw bedrijf.”
De branche logistiek zit te springen om nieuwe medewerkers. “Maar de keus voor een opleiding blijft dramatisch achter bij vorige jaren. Er is sprake van een heel sterke afname van het aantal aanmeldingen. De branche ondervindt natuurlijk concurrentie: de techniek en de zorg trekken enorm aan de jeugd. Dat gebeurt deels met overheidsprogramma’s, maar ook door werkgevers die bijvoorbeeld een baan garanderen en de opleidingen willen betalen. De zorg heeft daarentegen veel meer aanmeldingen: in deze tijd is die veel zichtbaarder geworden, een vitale sector. En dat levert extra belangstelling ervoor op. Met de drie ROC’s samen benadrukken we de komende tijd dat er voldoende werk is in de logistiek, en dat dat er ook zal blijven ná de coronacrisis. Distributie bijvoorbeeld is cruciaal geworden, er is in deze branche veel digitalisering, van de chauffeurs tot de planners. En de banen zoals iedereen die kent in deze sector, veranderen ook sterk. Dus veranderen de gevraagde competenties. Onderwijs en werkgevers hebben de taak nu, daarin te gaan voorzien.”