Logistieke Roadshow: voor de werknemers van de toekomst

Logistieke Roadshow: voor de werknemers van de toekomst
De Logistieke Roadshow die in oktober door Rivierenland, Regio Nijmegen en Liemers-Achterhoek toerde oogt als een leuke middag rond logistiek, maar is een doordacht concept dat erop is gericht duizenden scholieren kennis te laten maken met deze sector. Van Masterclasses, spellen op de dag zelf en bedrijfsbezoeken erna: alles hangt samen. Op zoek naar de werknemers van de toekomst.

Logistics Valley organiseert de Roadshow in nauwe samenwerking met ROC Nijmegen, ROC Rivor Tiel, ROC Graafschap College Doetinchem en ondernemers uit de drie hotspots. De Hogeschool Arnhem en Nijmegen is dit jaar aangehaakt, en ook de doelgroep voor de Roadshow is dit jaar uitgebreid van VMBO, naar VMBO én HAVO.
Ben Hendriks is projectleider van Logistics Valley Nijmegen en Omgeving en de architect van de Roadshow. “De logistieke sector heeft de afgelopen jaren nagelaten te vertellen hoe divers werken in logistiek is. Met de Roadshow kunnen we ons laten zien en zorgen dat scholieren die een beroepskeuze gaan maken, ook onze sector leuk vinden. Dat doen we met masterclasses, maar ook door gebruik te maken van influencers in de challenges op de dag zelf, en het gebruik van digitale middelen daarbij. Op de social media is druk gepost, waardoor de bekendheid van de sector is bevorderd. Logistiek is zoveel meer dan chauffeur of orderpicken.” In de regio Nijmegen kwamen de scholieren van 15 scholen, in Liemers-Achterhoek van 11 stuks en in Rivierenland zes scholen. Van de HAN werden tien locaties bezocht.

Enthousiast
Hendriks zag het enthousiasme bij de scholieren. “Een Nijmeegse dekaan zei me dat ze tot de Roadshow niet wist dat haar scholieren zó enthousiast kunnen reageren. Wat zij een heel jaar vertelt, kunnen de scholieren in één middag zelf proeven en ontdekken. We krijgen van veel scholen waardering, ook voor de begeleiders van PressPlay, het uitvoerend bedrijf. De sector komt in een mooi daglicht te staan met de Roadshow, maar dat kan alleen dankzij de steun van Provincie Gelderland en betrokkenheid van het Sectorinstituut Transport en Logistiek STL.” In de voorbereiding en uitvoering zijn in elke hotspot ondernemers actief geweest, ze leverden menskracht, trekkers en gaven masterclasses. Daarnaast is in de regio’s de deelname van de ROC’s zeer gewaardeerd.

Meer
Christiaan Zweers, regisseur van Logistics Valley Liemers Achterhoek, gelooft dat de Roadshow invloed heeft op de instroom bij opleidingen logistiek in zijn regio.  “Sommige beroepen kent iedereen, logistiek is relatief onbekend. Met de Roadshow weet nu een grote groep scholieren die voor hun beroepskeuze staat dat er méér is dan je op het eerste gezicht denkt. De scholen in onze regio nemen de Roadshow op in hun aanbod. En terecht: logistiek is interessant, divers en leuk.”

Socials
In Rivierenland ging de Roadshow gepaard met campagnes op de sociale media en in de huis-aan-huisbladen. De respons was groot, ook van ondernemers. Precies het doel waarmee de campagnes gericht werden op het publiek, vertelt Frank Engelbart, regisseur van Logistics Valley Rivierenland. “We boden dagelijks een filmpje aan van de Roadshow van die dag, zaten op Linked In, Facebook en Instagram. Onze ondernemers haakten aan door zich te melden voor gastlessen op de zes bezochte scholen. Een dekaan vertelde me dat tal van clubs toegang willen tot de scholieren, maar dat de Roadshow toegang krijgt omdat hij zo knap en compleet is georganiseerd.” Ook in de regio's Liemers-Achterhoek en Nijmegen was de berichtgeving door geschreven en digitale pers eveneens aanzienlijk.

In de Logistiek Gelderland
De Logistieke Roadshow die door Rivierenland toerde werd begeleid door Nikki van der Burgt, docent Nederlands op ROC Rivor. “We werken als ROC samen met de logistieke sector en andere onderwijsinstellingen om de Roadshow tot een succes te maken. Het is voor ROC een belangrijk moment: veel scholieren weten niet dat die opleidingen bestaan, of kennen de vacaturewebsite ‘IndeLogistiek-Gelderland.nl’ niet.” Onlangs besloot ROC Rivor de site actief te gaan aanbieden aan zijn leerlingen. Maar ook na de week in Rivierenland gaat de informatie door: inmiddels hebben 15 Rivierenlandse bedrijven zich gemeld om gastheer te zijn voor excursies en bedrijfsbezoeken.” 

IndeLogistiek-Gelderland is in 2021 opgestart in Rivierenland, en wordt inmiddels ook ingezet in regio LIemers Achterhoek. Regio Nijmegen volgt in 2023.