Logistieke Hotspot Rivierenland (LHR) is nu Logistics Valley Rivierenland (LV-R)

Logistieke Hotspot Rivierenland (LHR)  is nu Logistics Valley Rivierenland (LV-R)

Logistieke Hotspot Rivierenland (LHR) maakt plaats voor Logistics Valley Rivierenland.  Voorzitter Marcel Biesters van Stichting Beheer Aandelen Logistieke Hotspot Rivierenland blikt terug. ‘LHR heeft Rivierenland als logistieke hotspot op de kaart gezet.’

LHR is opgericht door de voormalige directeuren Jan Looman en Peter Smaal. Wat is hun verdienste geweest?
‘Toen ik hoorde dat mensen werkten aan het opzetten van een logistieke hotspot in Rivierenland, was ik direct enthousiast. Er zaten toen ook al veel logistiekbedrijven hier, al zijn het er inmiddels nog veel meer. Betere profilering was hard nodig. Want we stonden amper op de kaart. Jan Looman en Peter Smaal hebben er heel veel vaak eigen tijd ingestoken. En met een bewonderenswaardig resultaat; in 2017 stond LHR op de vierde plaats van de ranglijst van beste logistieke hotspots in Nederland. Dat is echt een hele mooie prestatie. Zij verdienen daarvoor alle credits en hebben met die notering de basis gelegd voor het huidige succes. Want Rivierenland staat nu echt op de kaart.’

Ondanks het succes houdt LHR op te bestaan. Waarom eigenlijk?
‘De provincie heeft de tijd genomen die nodig is om beleid te ontwikkelen voor de logistieke hotspots in Gelderland. Dat is goed natuurlijk. Maar het betekent ook dat de manier waarop LHR is georganiseerd en gefinancierd, door middel van certificaathouders, onvoldoende aansluit op de huidige werkwijze. Frank Engelbart, opvolger van Jan Looman en Peter Smaal, heeft de oude structuur afgebouwd en onder de naam Logistics Valley Rivierenland een nieuwe stichting opgericht en een nieuw bestuur geworven en aangesteld. We verbinden ons daarmee direct met het provinciale platform Logistics Valley, waar ook de andere Gelderse logistieke hotspots Nijmegen en Liemers-Achterhoek bij zijn aangesloten. Voor de begeleiding van dit proces verdient Frank Engelbart complimenten. Hij heeft dat fantastisch gedaan.’

Iedere ervaring levert nieuwe persoonlijke lessen en inzichten op. Wat blijft u in het bijzonder bij van uw tijd bij LHR?
‘Als ondernemer wil ik altijd dat dingen liefst vandaag, eigenlijk gisteren, gebeuren. Bij LHR heb ik geleerd dat dat niet altijd de beste weg is. Soms hebben dingen gewoon tijd.’

Zijn er aandachtspunten voor het nieuwe bestuur?
‘LHR heeft in voorbereiding op de overgang naar de nieuwe structuur de aandacht met name gericht op opleiding en arbeidsmarkt. Volstrekt legitiem, want veel bedrijven hebben moeite met het vinden en behouden van goede mensen. Maar op niet al te lange termijn, best wel snel eigenlijk, zou duurzaamheid ook op de agenda moeten komen. De transportsector is na landbouw en industrie een van de grootste uitstoters van CO2. Om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen, moeten we als transport- en logistiekbedrijven hierin samen optrekken en investeren. Maar bovenal wens ik het nieuwe bestuur heel veel succes toe. En ik wil het oude bestuur en de raad van commissarissen natuurlijk heel erg bedenken voor hun bijdragen en de prettige samenwerking.’

Zijn er aandachtspunten voor de provincie?
‘Het plan van de provincie om bij Valburg een railterminal te bouwen roept bij veel mensen in mijn netwerk vragen op. Met name omdat de provincie heel schaars is met het verstrekken van informatie hierover. Terwijl het project ongetwijfeld gevolgen voor hen heeft. Maar zij weten niets en kunnen daarom er hun plannen niet op afstemmen. Gezien de nu bij velen heersende onrust en onduidelijkheid, zou het heel goed zijn als de provincie wat meer aandacht besteed aan de communicatie rond de railterminal.’

 

Bestuur en raad van commissarissen van LHR. V.l.n.r.: Marcel Biesters, Henk Bolt, Theo Föllings, Nanne Zwiep, Mary Scholtus en Henny van Kooten. Op de foto ontbreken Ard de Wit en Han Looijen.